Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4533. Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov

MINISTRSTVA

4534. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4535. Program priprave državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje

BANKA SLOVENIJE

4536. Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
4537. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

OBČINE

Cerkno

4538. Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Cerkno za obdobje 1986-2000 in prostorske sestavine srednjeročnega plana Občine Cerkno za obdobje 1986-1990 (uradno prečiščeno besedilo)
4539. Prostorski ureditveni pogoji za območje urbanistične zasnove Cerkno (uradno prečiščeno besedilo)
4540. Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Cerkno (uradno prečiščeno besedilo)

Mozirje

4541. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Mozirje

Novo mesto

4542. Program priprave za lokacijski načrt Zdraviliško-Hotelski kompleks in toplice v Šmarjeških Toplicah

Škofja Loka

4543. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Tišina

4545. Sklep o namestitvi vodomerov
4546. Sklep o ceni vode
4547. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina

Trebnje

4544. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2003

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

62. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah (MKVCP13)
63. Zakon o ratifikaciji Drugega protokola k Haaški konvenciji iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (M2PHKV)
64. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MKVOZN)
65. Zakon o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2003 Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji (SAPARD) med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSAPAR3)
66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) (MEUMETS)
67. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o filmski koprodukciji (MEKFK)
68. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (MVNE)
69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP)

Vlada Republike Slovenije

70. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Združenimi narodi o soorganizaciji Konference Združenih narodov o vseh vidikih nezakonitega trgovanja z osebnim in lahkim orožjem v Jugovzhodni Evropi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti