Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4529. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah delov zazidalnega načrta ob Mizarski ulici v Slovenskih Konjicah, stran 14095.

Na podlagi 31., 77. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 15. 10. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah delov zazidalnega načrta ob Mizarski ulici v Slovenskih Konjicah
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah delov zazidalnega načrta ob Mizarski ulici v Slovenskih Konjicah za skupino investitorjev Tisovic, Ratej Wesenschegg, Filipič, Košič Šorn, Druškovič in Repnik, ki ga je na podlagi programa priprave št. 350-03-0002-200 z dne 25.3.2002 izdelalo podjetje BIRO 2001 iz Slovenske Bistrice.
II
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0002-200
Slovenske Konjice, dne 15. oktobra 2003.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost