Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4509. Pravilnik o označbi geografskega porekla Tolminc, stran 14081.

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označbi geografskega porekla Tolminc
1. člen
Ta pravilnik določa način pridelave, predelave in priprave za trg ter območje pridelave in predelave za sir z označbo geografskega porekla Tolminc.
2. člen
Označbo geografskega porekla Tolminc ima lahko sir pridelan, predelan in pripravljen za trg po postopku in na območju, ki sta določena v specifikaciji za sir Tolminc in jo je potrdil Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad) v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Specifikacija za sir Tolminc iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na uradu, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana.
3. člen
Sir, ki ima označbo geografskega porekla Tolminc mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil in s tem pravilnikom.
4. člen
Označbo geografskega porekla Tolminc lahko uporablja pridelovalec oziroma predelovalec sira, ki pridobi certifikat za ta sir v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za sir z označbo geografskega porekla Tolminc pridobi pridelovalec oziroma predelovalec sira v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Pridelovalci oziroma predelovalci sira Tolminc, ki so do uveljavitve tega pravilnika uporabljali oziroma navajali ime Tolminc za svoje proizvode, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-9/2002
Ljubljana, dne 7. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0256
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost