Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3177. Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor

Pozivi

3178. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic
3179. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3206. Uredba o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
3207. Uredba o spremembah uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze

MINISTRSTVA

3180. Odredba o pogojih za pridobitev pravice do pokojnine
3181. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3182. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2000/2001
3183. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora - Križna gora
3184. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak
3185. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina
3186. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance
3187. Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil
3188. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
3189. Pravilnik o varstvu pri delu v Carinski upravi Republike Slovenije
3190. Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo geodetskega podjetja
3191. Odločba o soglasju k spremenjenemu in usklajenemu aktu o ustanovitvi Ustanove - Fundacije akademskega slikarja Jožeta Ciuhe z dne 20. 2. 2000
3192. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike - Ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3193. Navodilo o načinu sporočanja podatkov o pogodbah o delu Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
3194. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Beltinci

3199. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci

Ljubljana

3195. Sklep o soglasju k cenam za posamezne tarifne skupine toplote
3196. Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine plina
3197. Sklep o cenah za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3198. Sklep o cenah prevoza potnikov v mestnem prometu

Ravne na Koroškem

3200. Odlok o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem

Razkrižje

3201. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2000

Slovenska Bistrica

3202. Program priprav za zazidalni načrt Podjetniško obrtniške cone LIP
3203. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo oziroma podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole - Preloge

Zreče

3204. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000

Žalec

3205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti