Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3197. Sklep o cenah za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 8454.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 11/99), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/96, 76/97, 99/99 in 44/00 – odl. US) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o cenah za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
S tem sklepom se določi cena za obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jo opravlja Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, Krekov trg 10.
Cena za obvezno gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka tega člena je določena ločeno za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: cena za odvajanje) in ločeno za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: cena za čiščenje).
2. člen
Za gospodinjstva je:
– cena za odvajanje     39,00 SIT/m3
– cena za čiščenje      9,50 SIT/m3
Za gospodarstvo je:
– cena za odvajanje     80,30 SIT/m3
– cena za čiščenje     19,50 SIT/m3
3. člen
V cenah iz prejšnjega člena tega sklepa ni vključen davek na dodano vrednost.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se začnejo uporabljati skladno z uredbo o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00).
Št. 381-3/00-8
Ljubljana, dne 10. julija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost