Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3180. Odredba o pogojih za pridobitev pravice do pokojnine, stran 8362.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na podlagi četrtega odstavka 156. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99)
O D R E D B O
o pogojih za pridobitev pravice do pokojnine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo se določajo pogoji za predajo, prodajo ali zakup kmetije v skladu s tretjim odstavkom 156. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99).
Odredba velja za zavarovance, ki so po 16. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) zavarovani kot kmetje.
2. člen
Predmet predaje, prodaje ali oddaje kmetije v zakup so kmetijska in gozdna zemljišča.
Pri predaji, prodaji ali oddaji zemljišča v najem se ne upošteva zemljišč, ki so v solastnini.
Zavarovanec lahko odda zemljišče v zakup tudi brezplačno.
V primeru, ko zavarovanec proda ali odda kmetijo v zakup, si lahko za lastne potrebe zadrži do 1 ha primerljive kmetijske površine po zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 54/99 – odl. US).
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
– 1 ha njiv, vrtov
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov
– 4 ha pašnikov
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč
– 8 ha gozdov
– 5 ha gozdnih plantaž
– 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
II. POGOJI ZA PREDAJO KMETIJE
3. člen
Zavarovanec dokazuje predajo kmetije prevzemniku z zemljiškoknjižnim izpiskom ali predlogom za vpis v zemljiško knjigo.
4. člen
Zavarovanec dokazuje prodajo kmetije z zemljiškoknjižnim izpiskom ali s predlogom za vpis v zemljiško knjigo.
5. člen
Zavarovanec dokazuje oddajo kmetije v zakup s pri notarju overjeno zakupno pogodbo oziroma s predlogom za vpis zakupnega razmerja v zemljiško knjigo. Pri tem je potrebno upoštevati 28. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: ZKZ, Uradni list RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US).
6. člen
Če zavarovanec na podlagi dane ponudbe za prodajo ali zakup kmetijskih zemljišč ali gozdov ne more prodati ali dati v zakup kmetije, ob upoštevanju določb 23. in 24. člena ZKZ, se šteje, da je pogoj prodaje ali zakupa kmetije izpolnjen.
Zavarovanec dokazuje izpolnitev tega pogoja s pisno ugotovitvijo pristojnega upravnega organa o prispelih izjavah o sprejemu ponudbe.
7. člen
Za predajo kmetije v smislu 1. člena te odredbe se ne šteje predaja osebi, ki je uživalec pokojnine.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-4/00
Ljubljani, dne 6. junija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti