Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3201. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2000, stran 8458.

Na podlagi 6. in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96), ki se na podlagi 50. člena statuta Občine Razkrižje do uveljavitve lastnih predpisov uporabljajo na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št.12/99) je Občinski svet občine Razkrižje na seji dne 30. 5. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Razkrižje na dan 31. 12. 1999 znaša 118.349 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Razkrižje znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 9.468 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 8.284 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in znaša:
– v strnjenih naseljih (Gibina, Šafarsko, Razkrižje in Veščica) 0,8% ali 947 SIT za m2
– na območju razpršene gradnje (Kopriva in Šprinc) 0,6% ali 710 SIT za m2.
Občinski svet občine Razkrižje lahko ceno m2 stavbnega zemljišča izjemoma zniža, vendar največ do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1998 (Uradni list RS, št. 11/98).
Št. 352-01-01/00
Razkrižje, dne 7. julija 2000.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost