Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

3052. Ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena ustave Republike Slovenije (UZ80)

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3053. Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-C)
3054. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C)
3055. Zakon o carinski tarifi (ZCT-1)
3056. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01)
3057. Zakon o kozmetičnih proizvodih (ZKozP)
3058. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT)
3061. Obvezna razlaga prvega stavka prvega odstavka 27. člena zakona o denacionalizaciji - ORZDen27

Odloki

3051. Odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena ustave Republike Slovenije (OdUZ80)
3059. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (OdUNKO-B)

Drugi akti

3060. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3062. Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti

USTAVNO SODIŠČE

3063. Odločba o razveljavitvi več prostorskih izvedbenih aktov Občine Brežice
3064. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodišča in o vrnitvi zadeve v novo odločanje ter o začetku postopka za oceno ustavnosti druge alinee drugega odstavka 40. člena zakona o azilu, o začasnem zadržanju te določbe in o določitvi načina izvršitve
3065. Odločba, da druga alinea prvega odstavka 29. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ni v neskladju z ustavo
3066. Odločba, da zakon o davku na dodano vrednost ni v neskladju z ustavo in da prvi odstavek 120. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost ni v neskladju z ustavo in zakonom
3067. Odločba o ugotovitvi, da odlok o taksi na onesnaževanje voda ni v neskladju z ustavo in zakonom
3068. Odločba o ugotovitvi skladnosti odloka o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Sežana ni v neskladju z ustavo in zakonom
3069. Odločba o ugotovitvi neustavnosti odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v novoustanovljeni Občini Žetale
3070. Odločba o ugotovitvi, da zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ravne na Koroškem ni v neskladju z ustavo in zakonom
3071. Ugotovitev, da določbi 3. člena in prvega odstavka 6. člena odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen nista začeli veljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3072. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POMLAD 2. RAZRED, Slovenski jezik in matematika, delovni zvezek za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa
3073. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POLETJE 2. RAZRED, Slovenski jezik in matematika, delovni zvezek za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa
3074. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POMLAD 3. RAZRED, Slovenski jezik in matematika, delovni zvezek za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa
3075. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POLETJE 3. RAZRED, Slovenski jezik in matematika, delovni zvezek za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa
3076. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE 3. RAZRED, Delovni zvezek za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa
3077. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK… NAŠ JEZIK 8, Vadnica za 8. razred
3078. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 1, učbenik za pouk nemščine v 5. razredu osnovne šole
3079. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 1, delovni zvezek za pouk nemščine v 5. razredu osnovne šole
3080. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 2, učbenik za pouk nemščine v 6. razredu osnovne šole
3081. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 2, delovni zvezek za pouk nemščine v 6. razredu osnovne šole
3082. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 3, učbenik za pouk nemščine v 7. razredu osnovne šole
3083. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 3, delovni zvezek za pouk nemščine v 7. razredu osnovne šole
3084. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 4, učbenik za pouk nemščine v 8. razredu osnovne šole
3085. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NEMŠKI JEZIK 4, delovni zvezek za pouk nemščine v 8. razredu osnovne šole
3086. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OBIŠČIMO STARI IN SREDNJI VEK, delovni zvezek za pouk zgodovine v 6. razredu osemletne osnovne šole
3087. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ETIKA IN DRUŽBA, delovni zvezek za 7. razred
3088. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ETIKA IN DRUŽBA, delovni zvezek za 8. razred
3089. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek
3090. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GOSPODINJSTVO ZA 6. RAZRED, UČBENIK
3091. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GOSPODINJSTVO ZA 6. RAZRED, DELOVNI ZVEZEK
3092. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GOSPODINJSTVO ZA 7. RAZRED, UČBENIK
3093. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GOSPODINJSTVO ZA 7. RAZRED, DELOVNI ZVEZEK
3094. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ČUDOVITI SVET ZVOKOV 1, Delovni učbenik za glasbo v 1. razredu devetletne osnovne šole
3095. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo KOCKA 7, matematika za 7. razred devetletne osnovne šole
3096. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek za devetletno osnovno šolo
3097. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GEOGRAFIJA ZA 8. RAZRED, učbenik za pouk geografije v 8. razredu devetletne osnovne šole
3098. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OBIŠČIMO STARI IN SREDNJI VEK, delovni zvezek za pouk zgodovine v 7. razredu devetletne osnovne šole
3099. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo VZPON MEŠČANSTVA, Zgodovina za 8. razred devetletne osnovne šole
3100. Sklep o potrditvi učnega sredstva za devetletno osnovno šolo MALI ZGODOVINSKI ATLAS
3101. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek za 7. razred
3102. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek za 8. razred
3103. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, učbenik za osmi razred devetletke
3104. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo RAZISKUJEMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI, biologija kot izbirni predmet v devetletni osnovni šoli
3105. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo TEHNIKA 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
3106. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo TEHNIKA 8, delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
3107. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom SLOVENSKI JEZIK, delovni zvezek za 6. razred osnovne šole s prilagojenim programom
3108. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo KLAVIRSKE RISANICE, učbenik
3109. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo BARVNA SUITA, del učbenika KLAVIRSKE RISANICE
3110. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo MALI GLASBENIKI, delovni učbenik
3111. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BERILO 2
3112. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PRAKTIČNA KEMIJA, DELOVNI ZVEZEK 1
3113. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA 2, učbenik za 2. letnik gimnazij
3114. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LIKOVNA TEORIJA, učbenik
3115. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK… NAŠ JEZIK 5, Vadnica za 5. razred
3116. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK… NAŠ JEZIK 6, Vadnica za 6. razred
3117. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK… NAŠ JEZIK 7, Vadnica za 7. razred
3118. Sklep o potrditvi učnega sredstva KNJIŽEVNOST, učno sredstvo za književnost pri pouku slovenščine
3119. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA MATEMATIKE ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
3120. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA MATEMATIKE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
3121. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA MATEMATIKE ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
3122. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZGLEDI PRESKUSOV ZNANJA MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
3123. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE. OBDELAVA PODATKOV. UVOD V VERJETNOST
3124. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA IZ MATURITETNEGA KATALOGA ZA MATEMATIKO
3125. Sklep o potrditvi učnega sredstva OBDELAVE UMETNIH MAS - TOPLOTNA, MEHANSKA OBDELAVA, LITJE
3126. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVI POGLED, spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole
3127. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKALNA ENCIKLOPEDIJA, 1. DEL, Sile, gibanje, valovanje in elektrostatika
3128. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKALNA ENCIKLOPEDIJA, 2. DEL, Magnetizem, elektrika, optika, atomistika in astronomija
3129. Sklep o potrditvi učnega sredstva 20. STOLETJE V VIRIH, BESEDI IN SLIKI - 6. ZVEZEK, UTRINKI IZ SVETOVNE ZGODOVINE 1945-1990
3130. Sklep o potrditvi učnega sredstva VPRAŠANJA, NALOGE, ODGOVORI, FIZIKA ZA MATURO
3131. Sklep o potrditvi učnega sredstva ARISTOTEL, programski paket za pouk filozofije
3132. Sklep o potrditvi učnega sredstva PODJETNIŠTVO
3133. Sklep o potrditvi delovnega zvezka LABORATORIJSKO DELO
3134. Sklep o potrditvi učbenika: GOSPODARSKO POSLOVANJE 4
3135. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MEDICINSKA TERMINOLOGIJA
3136. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA
3137. Sklep o potrditvi učbenika KONJEREJA
3138. Sklep o potrditvi učbenika POSLOVNO SPORAZUMEVANJE

OBČINE

Divača

3139. Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
3140. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača

Dobrova-Polhov Gradec

3141. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 2000

Dolenjske Toplice

3142. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišč

Gornja Radgona

3143. Odlok o določitvi funkcionalnih zemljišč
3144. Odlok o določitvi članarine za lokalno turistično organizacijo - Zavod za turizem Gornja Radgona
3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Gornja Radgona
3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin

Hrpelje-Kozina

3147. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000
3148. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
3149. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hrpelje-Kozina
3150. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
3151. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Hrpelje-Kozina

Kidričevo

3152. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Komen

3153. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2000
3154. Sklep o sprejetju odloka o proračunu Občine Komen

Kostel

3155. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostel za leto 1999
3156. Odlok o proračunu Občine Kostel za leto 2000

Križevci

3157. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča na območju Občine Križevci
3158. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda

Lendava

3159. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2000
3160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
3161. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava
3162. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Loška dolina

3163. Poslovnik nadzornega odbora Občine Loška dolina

Mirna Peč

3164. Odlok o občinskih cestah

Moravske Toplice

3165. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
3166. Odlok o vodovarstvenih območjih vodnega vira VT-2/99 na črpališču Mlajtinci

Postojna

3167. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna

Prevalje

3168. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Prevalje
3169. Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje
3170. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Prevalje
3171. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Prevalje

Ribnica

3172. Poslovnik Občinskega sveta občine Ribnica
3173. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 1999
3174. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2000
3175. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p. o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost
3176. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti