Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3207. Uredba o spremembah uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze, stran 8465.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembah uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze
1. člen
V uredbi o povračilu za izredne cestne prevoze (Uradni list RS, št. 48/99) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
“Višina povračila za izredni cestni prevoz je določena za prevoze z vozili, ki imajo osi, razen krmilne osi, opremljene z najmanj dvojnimi kolesi.
Višina povračila se za os z enojnimi kolesi poveča za 30 odstotkov in za os z enojnimi kolesi s široko pnevmatiko za 20 odstotkov.“
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Višina povračila za prekoračitev dovoljene skupne mase na cesti z največjo dovoljeno osno obremenitvijo 10 t znaša za kilometer prevozne poti:
– v tolarjih za km prevozne poti
----------------------------------------------------------------------------
                       Osna obremenitev posamezne
Skupna                     osi ne znaša več kot
                  -----------------------------------------
masa                 10 t  11 t  12 t  13 t  14 t 15 t
----------------------------------------------------------------------------
do vključno 50 t            96  138  193  264  353  465
nad 50 t do vključno 60 t       113  164  230  315  423  556
nad 60 t do vključno 70 t       129  187  271  371  496  651
nad 70 t do vključno 80 t       153  221  309  423  566  744
nad 80 t do vključno 100 t      189  273  384  526  706  928
nad 100 t – za vsakih
dodatnih 50 t skupne
mase se povračilo poveča
za:                  91  135  188  258  350  457
----------------------------------------------------------------------------
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Višina povračila za prekoračitev dovoljene osne obremenitve znaša za kilometer prevozne poti:
– v tolarjih za km prevozne poti
----------------------------------------------------------------------------
     Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 6 t:
----------------------------------------------------------------------------
                         Vrsta osi
               ----------------------------------------------
Prekoračitev          enojna os    dvojna os    trojna os
v tonah            (dovoljeno   (dovoljeno   (dovoljeno
                do 6 t/os)    do 4,8 t    do 4,3 t
                         na posa-    na posa-
                        mično os)    mično os)
----------------------------------------------------------------------------
do vključno 1,0 t           28       32       36
nad 1,0 t do vključno 2,0 t      48       61        7
nad 2,0 t do vključno 3,0 t      76       105       131
nad 3,0 t do vključno 4,0 t      117       182       221
nad 4,0 t do vključno 5,0 t      171       264       349
nad 5,0 t do vključno 6,0 t      242       389       527
nad 6,0 t do vključno 7,0 t      335       553       767
nad 7,0 t do vključno 8,0 t      450       767      1.080
nad 8,0 t do vključno 9,0 t      592      1.036      1.480
----------------------------------------------------------------------------

                      – v tolarjih za km prevozne poti
----------------------------------------------------------------------------
     Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 8 t:
----------------------------------------------------------------------------
                         Vrsta osi
               ----------------------------------------------
Prekoračitev          enojna os    dvojna os    trojna os
v tonah            (dovoljeno   (dovoljeno   (dovoljeno
                do 8 t/os)    do 6,4 t    do 5,6 t
                         na posa-    na posa-
                        mično os)    mično os)
----------------------------------------------------------------------------
do vključno 1,0 t           25       27       29
nad 1,0 t do vključno 2,0 t      37       45       52
nad 2,0 t do vključno 3,0 t      54       71       84
nad 3,0 t do vključno 4,0 t      76       105       31
nad 4,0 t do vključno 5,0 t      105       153       195
nad 5,0 t do vključno 6,0 t      142       214       279
nad 6,0 t do vključno 7,0 t      187       292       389
----------------------------------------------------------------------------

                      – v tolarjih za km prevozne poti
----------------------------------------------------------------------------
     Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 10 t:
----------------------------------------------------------------------------
                         Vrsta osi
               ----------------------------------------------
Prekoračitev          enojna os    dvojna os    trojna os
v tonah            (dovoljeno   (dovoljeno   (dovoljeno
               do 10 t/os)     do 8 t     do 7 t
                         na posa-    na posa-
                        mično os)    mično os)
----------------------------------------------------------------------------
do vključno 1,0 t           23       25       26
nad 1,0 t do vključno 2,0 t      31       37       42
nad 2,0 t do vključno 3,0 t      43       54       64
nad 3,0 t do vključno 4,0 t      58       76       93
nad 4,0 t do vključno 5,0 t      76       105      131
----------------------------------------------------------------------------

                      – v tolarjih za km prevozne poti
----------------------------------------------------------------------------
     Prekoračitev na cesti z dovoljeno osno obremenitvijo 11,5 t:
----------------------------------------------------------------------------
                         Vrsta osi
               ----------------------------------------------
Prekoračitev          enojna os    dvojna os    trojna os
v tonah            (dovoljeno   (dovoljeno   (dovoljeno
              do 11,5 t/os)     do 9 t    do 1,0 t
                         na posa-    na posa-
                        mično os)    mično os)
----------------------------------------------------------------------------
do vključno 1,0 t           22       23       25
nad 1,0 t do vključno 2,0 t      29       33       37
nad 2,0 t do vključno 3,0 t      39       47       54
nad 3,0 t do vključno 4,0 t      51       65       76
----------------------------------------------------------------------------
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Višina povračila za prekoračitev dovoljenih dimenzij znaša za kilometer prevozne poti:
Prekoračitev dolžine:
– do vključno 20% dovoljene           11 SIT;
– nad 20% do vključno 25% dovoljene       22 SIT;
– nad 25% dovoljene               43 SIT.
Prekoračitev širine:
– do vključno 3,0 m širine            11 SIT;
– nad 3,0 m do vključno 3,5 m širine       22 SIT;
– nad 3,5 m širine                43 SIT.
Prekoračitev višine:
– do vključno 4,3 m višine            11 SIT;
– nad 4,3 m do vključno 4,5 m višine       16 SIT;
– nad 4,5 m višine               27 SIT.“
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2000.
Št. 425-04/99-2
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost