Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3179. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča, stran 8361.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega in drugega odstavka 163. člena ustave Republike Slovenije ter 9. in 12. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Po obvestilu predsednika ustavnega sodišča, da eni sodnici predčasno preneha funkcija, ker je zahtevala, da se jo predčasno razreši, sem objavil v Uradnem listu Republike Slovenije 2. junija 2000 poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča. Glede na izid poziva sem se odločil, da ne predlagam Državnemu zboru kandidata za sodnika ustavnega sodišča, ampak da ponovno objavim poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
Št. 001-23-4/00
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

AAA Zlata odličnost