Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2000 z dne 28. 7. 2000

Kazalo

3204. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000, stran 8462.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) na seji dne 3. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, na dan 1. 1. 2000 za območje Občine Zreče, znaša 115.000 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih urejanja in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene v prejšnjem členu.
Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja v skladu z odlokom o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 45/97).
Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje       0,9%,
– za II. območje      1,2%,
– za III. območje      2,5%.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Zreče za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2000 15% za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 7% povprečne gradbene cene,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe za m2 koristne stanovanjske površine znašajo 8% povprečne gradbene cene.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998 (Uradni list RS, št. 36/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-06/00-2
Zreče, dne 3. julija 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost