Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2847. Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Savske elektrarne Ljubljana, p.o., v Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

MINISTRSTVA

2848. Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
2849. Navodilo o načinu zbiranja ponudb za odkup novih terjatev z obveznicami Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2850. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v odvetniški tarifi
2851. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 1998
2852. Kodeks deontologije v laboratorijski medicini
2853. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"

OBČINE

Cankova

2854. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Cankova
2855. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Tišina
2856. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Cankova
2857. Odlok o imenovanju občinske volilne komisije Občine Tišina

Cerknica

2858. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 1998
2859. Odlok o gasilski javni službi v Občini Cerknica
2860. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cerknica

Destrnik-Trnovska vas

2861. Odlok o določitvi volilnih enot

Gornji Grad

2862. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990

Gornji Petrovci

2863. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Gornji Petrovci
2864. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1998 v Občini Gornji Petrovci

Krško

2865. Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta občine Krško
2866. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990
2867. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjsko območje Jamšek, Zdole
2868. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško
2869. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Lenart

2870. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev svetnikov občinskega sveta in župana Občine Lenart
2871. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Benedikt
2872. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Cerkvenjak
2873. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Sveta Ana
2874. Statutarni sklep Občine Lenart
2875. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Benedikt
2876. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Cerkvenjak
2877. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sveta Ana
2878. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije Lenart

Litija

2879. Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Litija

Odranci

2880. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci

Rogaška Slatina

2881. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
2882. Odlok o številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina
2883. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina

Slovenske Konjice

2884. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za območje Špitaliča, doline sv. Janeza do vključno kartuzije Žiče
2885. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice
2886. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče – stanovanjsko obrtna in servisna dejavnost
2887. Sklep o preimenovanju zemljepisnega imena naselja Loče pri Poljčanah v Loče

Videm

2888. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol
2889. Sklep o izločitvi oddelkov malih šol in enota vrtca

Žalec

2890. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Braslovče

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja
2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998
3. Poravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ig
4. Popravek popravka odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
5. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Orehek Kranj
6. Popravek odloka o poračunu Občine Rogašovci za leto 1998
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti