Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2888. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol, stran 4727.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41., 44. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 2/96) in 12. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 1/95, Uradni list RS, št. 23/97 in 49/98) je Občinski svet občine Videm na seji dne 13. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/95) in glasi:
»S tem odlokom Občina Videm, s sedežem Videm pri Ptuju 54 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju dejavnosti vrtca, predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja javno-vzgojno-izobraževalne zavode na območju Občine Videm.«
2. člen
Za dosedanjim 2. členom se doda novi 2.a člen, ki glasi:
»K zavodu osnovne šole Videm se priključita dva oddelka priprav na šolo in en oddelek vrtca v Pobrežju. K podružničnim šolam Leskovec in Sela se priključi en oddelek priprave na šolo in zavodu osnovne šole Podlehnik se priključi en oddelek priprave na šolo.«
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku za besedo učiteljskega doda beseda »in vzgojiteljskega«.
4. člen
V dosedanjem 8. členu se za besedo učiteljskega zbora črta pika ter se doda »in vzgojiteljskega zbora«.
5. člen
V prvi alinei 9. člena se za besedo učiteljski zbor doda »in vzgojiteljski zbor«.
6. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka začno veljati z dnem sprejetja, objavijo pa se v Uradnem listu RS.
Videm, dne 2. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti