Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998

Kazalo

2890. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Braslovče, stran 4729.

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 - popr. in 56/98) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 9. septembra 1998 sprejel naslednji
O D L O K
o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Braslovče
1. člen
Občinski svet občine Žalec s tem odlokom določa volilne enote za prve volitve članov občinskega sveta in volitev župana v novoustanovljeni Občini Braslovče. Območje občine obsega občino Braslovče, kot jo določa zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 - popr. in 56/98).
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo 3 volilne enote v katerih se skupno voli petnajst članov občinskega sveta.
1. volilna enota obsega območje Letuš, Podgorje pri Letušu, Parižlje, Topovlje in Male Braslovče v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselij: Braslovče, Rakovlje, Podvrh, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Kamenče, Dobrovlje, Glinje, Poljče in Preserje v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselij: Grajska vas, Gomilsko, Šmatevž, Zakl, Trnava, Orla vas in Šentrupert v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Braslovčah.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Braslovče.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v letu 1998.
Št. 03002/001/98
Žalec, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost