Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1452. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji
1453. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
1454. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1455. Uredba o kategorizaciji državnih cest

Odloki

1456. Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za nacionalno varnost

Sklepi

1487. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1998/99
1488. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu v študijskem letu 1998/99
1489. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 1998/99
1490. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na univerzi v Mariboru v študijskem letu 1998/99

MINISTRSTVA

1457. Odredba o spremembi odredbe o pogojih za snemanje v podzemnih jamah na območju regijskega parka Škocjanske jame
1458. Odredba o homologaciji vozil
1459. Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
1460. Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije
1461. Pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil
1462. Pravilnik o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov
1463. Navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika in pripravniškem programu na ladjah trgovske mornarice
1464. Navodilo o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev nazivov pomorščakov
1465. Pravila za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami
1466. Sklep o načinu določanja nove ocene
1467. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. 6. 1992 do 13. 3. 1998 razveljavljeno dovoljenje za promet
1468. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 6. 12. 1997 do 13. 3. 1998 izdano dovoljenje za promet
1469. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Škofijski štipendijski sklad
1470. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Modra reka

USTAVNO SODIŠČE

1471. Odločba o razveljavitvi točke 5 člena 1 in tarife št. 5 odloka o komunalnih taksah Mestne občine Nova Gorica
1472. Sklep o začasnem zadržanju drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari
1473. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča RS in odločb upravnih organov ter o vrnitvi zadeve v novo odločanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1474. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
1475. Poročilo o gibanju plač za februar 1998
1476. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

OBČINE

Bled

1477. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Straža, osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled in osnutka sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled

Cerknica

1478. Ugotovitev, da je mandat članu Občinskega sveta občine Cerknica prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije LDS v III. volilni enoti

Jesenice

1479. Sklep o določitvi cen zemeljskega plina v Občini Jesenice
1480. Cenik za posamezne tarifne skupine daljinskega ogrevanja

Kidričevo

1481. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998
1482. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Ravne-Prevalje

1483. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1997

Slovenj Gradec

1484. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1997

Šmarje pri Jelšah

1485. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora
1486. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Sladka gora
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti