Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1449. Uredba o načinu oblikovanja cen učbenikov
1450. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov

Odloki

1451. Odlok o uskladitvi tolarskih zneskov v zakonu o gospodarskih družbah

MINISTRSTVA

1327. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1328. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1329. Sklep o potrditvi učbenika PRVO BERILO
1330. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE 1
1331. Sklep o potrditvi delovnih listov SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE 1, DELOVNI LISTI
1332. Sklep o potrditvi delovnega učbenika SLOVENSKI JEZIK 2
1333. Sklep o potrditvi učbenika BABICA, TI LOVIŠ
1334. Sklep o potrditvi učbenika (novo berilo) BABICA, TI LOVIŠ
1335. Sklep o potrditvi delovnega učbenika SLOVENSKI JEZIK 3
1336. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAD TE IMAM, SLOVENŠČINA
1337. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENSKI JEZIK 5., Delovni zvezek za 5. razred osnovne šole
1338. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 6. JEZIKOVNA VADNICA ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1339. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 7. JEZIKOVNA VADNICA ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1340. Sklep o potrditvi učbenika (berilo) V NOVE ZARJE, SLOVENSKO BERILO ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1341. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKI JEZIK 8. JEZIKOVNA VADNICA ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1342. Sklep o potrditvi delovnega učbenika s fonogramom GLASBA 1, Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo
1343. Sklep o potrditvi učbenika ANGLEŠKI JEZIK 2 – TOUCHSTONE 2, UČBENIK
1344. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ANGLEŠKI JEZIK 2 – TOUCHSTONE 2, DELOVNI ZVEZEK
1345. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Student's book 3
1346. Sklep o potrditvi delovnega zvezka CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS, Workbook 3
1347. Sklep o potrditvi učbenika ZEMLJEPIS ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE – UČBENIK
1348. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM V EVROPI, Zemljepis za 6. razred osnovne šole
1349. Sklep o potrditvi učbenika ZEMLJEPIS ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE – UČBENIK
1350. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENIJA – ZEMLJEPIS ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE – DELOVNI ZVEZEK
1351. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA 8
1352. Sklep o potrditvi učbenika ETIKA IN DRUŽBA
1353. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KNJIŽEVNOST 1
1354. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KNJIŽEVNOST 2
1355. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, DELOVNI ZVEZEK
1356. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DELOVNI ZVEZEK ZA ZGODOVINO
1357. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE
1358. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK
1359. Sklep o potrditvi učbenika SODOBNA ZGODOVINA, Zgodovina za 4. letnik gimnazij
1360. Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS BEGINNER
1361. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROSPECTS BEGINNER
1362. Sklep o potrditvi učbenika HEADWAY –ELEMENTARY, Student's book
1363. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HEADWAY – ELEMENTARY, Workbook,
1364. Sklep o potrditvi učbenika GRAPEVINE Student's book 1
1365. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GRAPEVINE Workbook 1A
1366. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GRAPEVINE Workbook 1B
1367. Sklep o potrditvi učbenika GRAPEVINE Student's book 2
1368. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GRAPEVINE Workbook 2A
1369. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GRAPEVINE Workbook 2B
1370. Sklep o potrditvi učbenika GRAPEVINE Student's book 3
1371. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GRAPEVINE Workbook 3A
1372. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GRAPEVINE Workbook 3B
1373. Sklep o potrditvi učbenika REWARD PRE-INTERMEDIATE, Student's book
1374. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REWARD PRE-INTERMEDIATE, Practice book
1375. Sklep o potrditvi učbenika REWARD INTERMEDIATE, Student's book
1376. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REWARD INTERMEDIATE, Practice book
1377. Sklep o potrditvi učbenika REWARD UPPER-INTERMEDIATE, Student's book
1378. Sklep o potrditvi delovnega zvezka REWARD UPPER-INTERMEDIATE, Practice book
1379. Sklep o potrditvi učbenika BUSINESS OBJECTIVES, Student's book
1380. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BUSINESS OBJECTIVES, Workbook
1381. Sklep o potrditvi učbenika DU UND DEUTSCH TEXTBUCH 2
1382. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DU UND DEUTSCH TRAININGSBUCH 2
1383. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 2
1384. Sklep o potrditvi učbenika GIBANJE, SILA, SNOV, FIZIKA ZA SREDNJEŠOLCE 1
1385. Sklep o potrditvi učnega sredstva VIJA, JESEN 1, ZIMA 1, POMLAD 1, POLETJE 1
1386. Sklep o potrditvi učnega sredstva VIJA, JESEN 2, ZIMA 2, POMLAD 2, POLETJE 2
1387. Sklep o potrditvi učnega sredstva STAVNICA
1388. Sklep o potrditvi učnega sredstva RINGA RINGA RAJA …, GIBALNO GRAFIČNE VAJE
1389. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLIŠIM, VIDIM, POVEM
1390. Sklep o potrditvi učnega sredstva POZDRAVLJEN, SVET
1391. Sklep o potrditvi učnega sredstva MOJA PRVA SLOVNICA, Slovnične in pravopisne vaje za razredno stopnjo
1392. Sklep o potrditvi učnega sredstva DNEVNIK BRANJA 1, delovni zvezek za ustvarjalno branje in spoznavanje književnosti
1393. Sklep o potrditvi učnega sredstva DEŽELA ČRK
1394. Sklep o potrditvi učnega sredstva USTVARJALNO PISANJE 3
1395. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK 1, Učbenik
1396. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK 1, Delovni zvezek
1397. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK 2, Učbenik
1398. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK 2, Delovni zvezek
1399. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK 3, Učbenik
1400. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK 4, Učbenik
1401. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog ZBIRKA NALOG ZA OSNOVNO ŠOLO, MATEMATIKA 5
1402. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog ZBIRKA NALOG ZA OSNOVNO ŠOLO, MATEMATIKA 6
1403. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog ZBIRKA NALOG ZA OSNOVNO ŠOLO, MATEMATIKA 6, Reši saj znaš
1404. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog ZBIRKA NALOG ZA OSNOVNO ŠOLO, MATEMATIKA 7
1405. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog ZBIRKA NALOG ZA OSNOVNO ŠOLO, MATEMATIKA 8
1406. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA
1407. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
1408. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, VEKTORJI, MERJENJE V GEOMETRIJI
1409. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA
1410. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE POLINOMI, RACIONALNE FUNKCIJE, KRIVULJE II REDA
1411. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, GEOMETRIJA V RAVNINI
1412. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, ZAPOREDJA, DIFERENCIALNI IN INTEGRALNI RAČUN
1413. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, KOMBINATORIKA, VERJETNOSTNI RAČUN IN STATISTIKA
1414. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA NALOG ZA SREDNJE ŠOLE, IZBRANE NALOGE IZ ELEMENTARNE MATEMATIKE
1415. Sklep o potrditvi učnega sredstva – zbirke nalog MATEMATIKA, ZBIRKA VPRAŠANJ IN REŠENIH NALOG ZA PRIPRAVO NA MATURO
1416. Sklep o potrditvi učnega sredstva GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNO ŠOLO
1417. Sklep o potrditvi učnega sredstva ŽIVALI V VRTU
1418. Sklep o potrditvi učnega sredstva NARAVA POVEJ
1419. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1 : 500 000
1420. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1 : 725 000
1421. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNE USTVARJALNOSTI 1, OKRASKI IN DARILA ZA PRAZNIČNE PRILOŽNOSTI
1422. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNE USTVARJALNOSTI 2, IZDELKI ZA IZRAŽANJE SIMPATIJ
1423. Sklep o potrditvi učnega sredstva VAJE ZA MATEMATIKO – DIDAKTIČNE IGRE
1424. Sklep o potrditvi učbenika ZDRAVSTVENA NEGA
1425. Sklep o potrditvi učbenika ORGANIZACIJA PROIZVODNJE 3
1426. Sklep o potrditvi učbenika MIKROBIOLOGIJA Z EPIDEMIOLOGIJO
1427. Sklep o potrditvi učbenika PSIHOLOGIJA V TRGOVINI
1428. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE Z EXCELLOM V POSLOVNI SVET – Vaje iz poslovne informatike I. in II. del
1429. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA LESA
1430. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

OBČINE

Cankova-Tišina

1431. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega – zazidalnega načrta za naselje Cankova
1432. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselji Murski Petrovci in Sodišinci
1433. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselje Petanjci

Celje

1434. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1997
1435. Odlok o komunalnem nadzoru v Mestni občini Celje
1436. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje

Dobrepolje

1437. Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do 2000 dopolnjen 1996 leta
1438. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov

Gornja Radgona

1439. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Apače

Grosuplje

1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje
1441. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998

Juršinci

1442. Odlok o proračunu Občine Juršinci za leto 1998

Kamnik

1443. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Tunjice

Medvode

1444. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode

Mislinja

1445. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1997

Moravske Toplice

1446. Odredba o razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice

Sežana

1447. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana
1448. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Sežana
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti