Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1437. Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do 2000 dopolnjen 1996 leta, stran 2165.

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95), statutarnih sklepov o prevzemu aktov Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 24/95 in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 42. seji dne 8. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do 2000 dopolnjen 1996 leta
1. člen
S tem odlokom Občina Dobrepolje ugotavlja, kateri zazidalni načrti, ureditveni načrti, in drugi prostorsko izvedbeni akti so v nasprotju s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1996 leta in se zato ne morejo izvajati.
2. člen
Urbanistični red Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 44/82) se do sprejetja prostorskih ureditvenih pogojev lahko izvaja v naseljih in območjih, kot je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1996 leta. Prostorsko ureditveni pogoji za ureditvena območja planskih celot Grosuplje-Šmarje Sap,… Videm-Dobrepolje… (Uradni list SRS, št. 24/87) se do sprejetja novih prostorsko ureditvenih pogojev lahko izvaja, kolikor ni v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-2/96
Dobrepolje, dne 8. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti