Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1998 z dne 23. 4. 1998

Kazalo

1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje, stran 2166.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 38. seji dne 1. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 1997.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 1997 izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
prihodke v višini                1.135,421.615,59
odhodke v višini                1.079,757.438,30
presežek prihodkov nad odhodki  v višini     55,664.177,29
b) v računu financiranja:
prihodke v višini                 16,665.912,75
odhodke v višini                  26,307.473.25
presežek odhodkov nad prihodki  v višini     10,358.439,50
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del zaključnega računa.
Rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1997 izkazujejo:
prihodke v višini                 14,015.820,88
odhodke v višini                      0,00
presežek prihodkov nad odhodki  v višini     14,015.820,88
3. člen
Presežek prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in iz računa financiranja, ugotovljen v prejšnjem členu, se prenese v prihodke proračuna Občine Grosuplje za leto 1998 in sicer za naslednje namene:
Nova OŠ Grosuplje–projektna   
 dokumentacija                    6,132.124,50
Nova OŠ Grosuplje–pripravljalna dela          3,151.617,00
Predstavitev kulturne dediščine 
 (Magdalenska gora)                   220.000,00
Sofinanciranje razvojne študije            1,171.015,00
Modernizacija lokalne ceste  
 Hrastje–Cikava                     77.015,00
Modernizacija lokalne ceste zgornja 
 Slivnica–Šmarje Sap                 2,365.892,00
Dokumentacija za lokalno cesto Mala 
 Loka–Peščenik                     693.000,00
Dokumentacija za lokalno cesto Dolenja 
 vas–Kožljevec–Polica                  226.000,00
Modernizacija krajevnih cest v  
 KS Šmarje Sap                     531.861,35
Modernizacija krajevnih cest v 
 KS Grosuplje                     1,545.138,70
Modernizacija krajevnih cest v 
 KS Škocjan                       202.878,50
Modernizacija krajevnih cest v KS Žalna          81.185,45
Modernizacija krajevnih cest v 
 KS Spodnja Slivnica                  504.000,00
Dokumentacija za krajevno cesto 
Levstikova cesta                     504.000,00
Modernizacija regionalne cesta 
 Cesta na Krko                    2,351.179,72
Postavitev plakatnih mest                 52.059,00
Ureditev trga v naselju Šmarje 
 Sap–dokončanje                    5,509.413,17
Izgradnja rezervoarja Železnica            1,482.989,30
Dokumentacija za vodovod Ilova 
 gora in nova šola                   201.600,00
Izgradnja kanalizacije na Spodnji 
 Slivnici–povezovalni kanal CČN            2,358.641,90
Izgradnja in prestavitev kanalizacije 
 na območju nove šole                 5,058.767,00
Izgradnja kanalizacije na Lahovi cesti
 v Šmarju Sap                     2,615.447,30
Dokumentacija za kanalizacijo pri 
 novi šoli                       144.750,00
Izgradnja toplovoda Dvori–Adamičeva 
 cesta                        5,529.155,50
Dokumentacija za toplovod   
 Dvori–Adamičeva cesta                 845.430,00
Akcije ekološkega osveščanja               111.378,50
Projektna dokumentacija za   
 zadrževalnik Bičje                  1,321.500,00
Planska in urbanistična dokumentacija         1,034.577,90
Presežek prihodkov in odhodkov rezerv, ugotovljen v prejšnjem členu, se prenese v rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-7/96
Grosuplje, dne 1. aprila 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti