Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1487. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1998/99, stran 2264.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95 in odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98) je Vlada Republike Slovenije na 59. seji 23. aprila 1998 sprejela
S K L E P O S O G L A S J U
k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1998/99
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na sejah senata in komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 7. in 10. aprila 1998, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramska igra in umetniška beseda
3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Gledališka in radijska režija
3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Filmska in televizijska režija
2. Akademija za likovno umetnost
15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Slikarstvo
6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kiparstvo
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Restavratorstvo
3. Biotehniška fakulteta
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Krajinska arhitektura
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Biologija
70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Lesarstvo
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Mikrobiologija
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri
4. Ekonomska fakulteta
600 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Ekonomija
400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Visoka poslovna šola
5. Fakulteta za arhitekturo
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Arhitektura
6. Fakulteta za družbene vede
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija - kadrovsko-menedžerska smer
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija - smer mednarodni odnosi
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija - smer obramboslovje
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Novinarstvo
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija - teoretsko-metodološka smer
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija - smer trženje in tržno komuniciranje
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturologija
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Komunikologija - smer trženje in tržno komuniciranje v 3. letniku
7. Fakulteta za farmacijo
125 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Farmacija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Laboratorijska biomedicina
8. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
50 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Geodezija
9. Fakulteta za pomorstvo in promet
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Tehnologija prometa
10. Fakulteta za šport
160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Športna vzgoja
11. Filozofska fakulteta
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Psihologija
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Etnologija in kulturna antropologija
33 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Arheologija
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Geografija
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo
20 vpisnih mest za študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Pedagogika - smer pedagogika
35 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika - smer pedagogika
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Umetnostna zgodovina
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija
12. Medicinska fakulteta
150 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medicina
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Stomatologija
13. Naravoslovnotehniška fakulteta
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Grafična tehnika
14. Pedagoška fakulteta
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Razredni pouk - Ljubljana
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Socialna pedagogika
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Likovna pedagogika
15. Pravna fakulteta
300 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo
16. Veterinarska fakulteta
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Veterinarstvo
17. Visoka šola za socialno delo
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Socialno delo
100 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Socialno delo
18. Visoka šola za zdravstvo
80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega - porodniško ginekološka smer
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Delovna terapija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Radiologija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Sanitarno inženirstvo
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija
19. Visoka upravna šola
235 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava
20. Visoka policijsko-varnostna šola
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na sejah senata in komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 7. in 10. aprila 1998 za omejitev vpisa na:
1. Akademiji za glasbo
– za redni študij po univerzitetnih programih Kompozicija, Dirigiranje, Petje, Inštrumenti s tipkami, Godala in drugi inštrumenti s strunami, Pihala, trobila in tolkala, Cerkvena glasba
2. Biotehniški fakulteti - Oddelku za agronomijo
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Kmetijstvo - agronomija in hortikultura
3. Fakulteti za računalništvo in informatiko
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatiko
4. Filozofski fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija kulture
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo - smer angleščina - nemščina
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo - smer angleščina - francoščina
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo - smer angleščina - italijanščina
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Umetnostna zgodovina
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Slovenski jezik in književnost
5. Naravoslovnotehniški fakulteti - Oddelek za tekstilstvo
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil
6. Pedagoški fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Defektologija
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja v Ljubljani
7. Visoki upravni šoli
– za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-12/97-2
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti