Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1491. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-B)

Drugi akti

1492. Proračun Republike Slovenije za leto 1998 (DP98)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1493. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
1494. Uredba o mreži javne veterinarske službe
1495. Uredba o gojenju navadne konoplje

Sklepi

1496. Sklep o izdaji državnih kratkoročnih vrednostnih papirjev

OBČINE

Ravne-Prevalje

1497. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne–Prevalje
1498. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

1499. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1997
1500. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1998

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih
2. Popravek navodila o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
3. Popravek odloka o spremembi lokacijskega načrta za območje urejanja MM7/1 Zalog–severni del (Ljubljana)
4. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Muljava (Ivančna Gorica)
5. Popravek sklepa o ukinitvi javne poti in o ukinitvi javnega dobra
6. Popravek sklepa o cenah storitev za urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš ter za odvoz nepravilno parkiranih vozil (Novo mesto)
7. Popravek sklepa o cenah storitev za pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč (Novo mesto)
8. Popravek v spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Novo mesto
9. Popravek odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1998
10. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Štore
11. Popravek odloka o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 kV Podlog–Mozirje, odsek Podlog–Letuš
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti