Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998

Kazalo

1496. Sklep o izdaji državnih kratkoročnih vrednostnih papirjev, stran 2486.

Na podlagi 6. in 20. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in 44. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96 in 87/97) je Vlada Republike Slovenije na 59. seji 23. aprila 1998 sprejela
S K L E P
o izdaji državnih kratkoročnih vrednostnih papirjev
1
S tem sklepom se urejajo način ter višina skupne izdaje kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: zakladne menice), ki jih Republika Slovenija (v nadaljevanju: izdajatelj) izdaja za zagotovitev denarnih sredstev za financiranje proračuna.
2
Zakladne menice se izdajo v serijah v obliki imenskih blagajniških zapisov in so izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register pri KDD, Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
3
O vsebini zakladnih menic, njihovi obliki, skupnem znesku posamezne emisije ter višine serije za posamezno vrsto zakladnih menic, ki niso določeni s tem sklepom, odloči na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96 in 87/97) minister, pristojen za finance.
4
Zakladne menice se prodajajo pooblaščenim vpisnikom, katere določi minister, pristojen za finance, na avkciji oziroma na drug način, ki ga določi Ministrstvo za finance.
Pooblaščeni vpisniki lahko na avkciji kupujejo zakladne menice v svojem imenu in za svoj račun in v svojem imenu in za tuj račun.
5
Stanje izdanih zakladnih menic vključno z drugo kratkoročno zadolžitvijo Republike Slovenije na določen dan ne sme presegati višine določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
6
Zaradi razvoja trgovanja z zakladnimi menicami izdaja Republika Slovenija zakladne menice kontinuirano.
7
Ministrstvo za finance sklene potrebne pogodbe in opravi druga dejanja, potrebna za veljavno izdajanje in prodajo zakladnih menic ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije.
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-05/98-1
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti