Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998

Kazalo

1498. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 2487.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, odločbe Ustavnega sodišča RS, št. 6/94, 45/94, 26/97, 70/97 in 10/98) in 54. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ravne–Prevalje (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/97) je Občinski svet občine Ravne–Prevalje na 39. seji dne 6. 4. 1998 sprejel
S K L E P
1
Zemljiščem parc. št. 267/1 – pot v izmeri 314 m2, parc. št. 267/2 – pot v izmeri 282, parc. št. 267/3 – pot v izmeri 128 m2, vse k.o. Dobja vas, se odvzame status javnega dobra in se izvzamejo iz seznama javnega dobra XXII in se vpišejo v nov ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem.
2
Zemljiščem parc. št. 527/1 – dvorišče v izmeri 241 m2, parc. št. 527/3 – pot v izmeri 224 m2, parc. št. 527/4 – pot v izmeri 29 m2, parc. št.527/5 – dvorišče v izmeri 41 m2, parc. št. 527/6 – st. posl. st. v izmeri 189 m2 in dvorišče v izmeri 20 m2, vse k.o. Ravne, se odvzame status družbene lastnine v splošni rabi – ceste in pota in se pri z.k. vl. št. 268, iste k.o. vknjiži lastninska pravica za osebo: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem.
3
Zemljiščem parc. št. 222/15 – pot v izmeri 2579 m2, pripisana pri Seznamu II., k.o. Poljana, parc. št. 741 – pot v izmeri 873 m2, pripisano pri Seznamu III., k.o. Podgora, parc. št. 486/1 – pot v izmeri 897m2 in parc. št. 486/2 – pot v izmeri 220 m2, obe pripisani pri Seznamu VIII., k.o. Šentanel, parc. št. 542/6 – pot v izmeri 1065 m2 in parc. št. 538/6 – pot v izmeri 581 m2, obe pripisani pri Seznamu IX., k.o. Dolga brda, se odvzame status javnega dobra in se izvzamejo iz dotedanjih seznamov javnega dobra in se vpišejo v nove zemljiškoknjižne vložke dotedanjih k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom:
Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem do celote.
4
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra in statusa nepremičnine v splošni rabi, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 464-03-1/98-32
Ravne na Koroškem, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti