Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1998 z dne 28. 4. 1998

Kazalo

1497. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne–Prevalje, stran 2487.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97), je občinski svet na seji dne 6. 4. 1998 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne-Prevalje
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1998.
II
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1997 103.000 SIT.
III
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 4.300 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 6.320 SIT/m2
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I.A območje
– centralni del mesta: Ravne
na Koroškem in centralni del naselja
Prevalje, ožji del prehod Holmec            2,5%–4,0%
I. območje
– ožje območje mesta Ravne na
Koroškem, ožje območje naselij: Prevalje,
Kotlje, Dobja vas, Dolga brda             2,0%–3,5%
II. območje
– območje mesta Ravne na
Koroškem, območje naselij: Prevalje,
Kotlje, Dobja vas, Strojnska Reka, Dobrije,
Leše, Šentanel, Dolga brda               1,5%–3,0%
III. območje
– širše območje mesta Ravne na
Koroškem, območje naselij: Prevalje,
Kotlje, Dobja vas, Strojnska Reka, Dobrije,
Leše, Šentanel, Dolga brda               1,0%–2,5%
IV. območje
– v ostalem območju občine
opredeljena stavbna zemljišča in zemljišča,
ki bodo z urbanističnimi akti določena kot
stavbna zemljišča                   0,5%–1,5%
V. območje
– industrijske in obrtne cone             1,5%–3,5%
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v 4. členu tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
VIII
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 31/97).
IX
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-1/96-3
Ravne na Koroškem, dne 6. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti