Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1998 z dne 24. 4. 1998

Kazalo

1490. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na univerzi v Mariboru v študijskem letu 1998/99, stran 2266.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95 in odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98) je Vlada Republike Slovenije na 59. seji 23. aprila 1998 sprejela
S K L E P O S O G L A S J U
k omejitvam vpisa na univerzi v Mariboru v študijskem letu 1998/99
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 14. aprila 1998, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
330 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Ekonomija
330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Poslovna ekonomija
2. Fakulteta za kmetijstvo
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Agronomija – smer sadjarstvo in vinogradništvo
3. Fakulteta za organizacijske vede
190 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Organizacija in management
4. Pedagoška fakulteta
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu nemški jezik s književnostjo
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika in...
5. Pravna fakulteta
170 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo
6. Visoka zdravstvena šola
92 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
90 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega v 3. letniku
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 14. aprila 1998 za omejitev vpisa na:
1. Fakulteti za kmetijstvo
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Agronomija – poljedelstvo in vrtnarstvo,
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zootehnika.
2. Pedagoški fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk,
– za redni študij po univerzitetnih dvopredmetnih programih,
– Angleški jezik in...,
– Geografija in...,
– Zgodovina in...,
– Sociologija in...,
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-12/97-2
Ljubljana, dne 23. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti