Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3964. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
3965. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
3966. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
3967. Uredba o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

OBČINE

Podčetrtek

3968. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju
3969. Izid glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju

Radeče

3970. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
3971. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
3972. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Radenci

3973. Odlok o komunalnih taksah v Občini Radenci

Ravne-Prevalje

3974. Odlok o splošni prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi graditve in prepovedi spremembe namembe kulture zemljišča
3975. Pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika in službeni izkaznici komunalno cestnega inšpektorja

Rogaška Slatina

3976. Odlok o razglasitvi zdraviliškega kompleksa Rogaška Slatina za naselbinski spomenik
3977. Odlok o določitvi povračil pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Rogaška Slatina
3978. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Rogaška Slatina

Slovenska Bistrica

3979. Odlok o določitvi datuma praznika Občine Slovenska Bistrica
3980. Odlok o razveljavitvi odloka o obveznem prispevku uporabnikov komunalnih storitev s področja vodooskrbe in odvajanje atmosferskih in fekalnih voda za sofinanciranje primarnega omrežja vodovoda,...
3981. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za opravljanje lekarniške dejavnosti Lekarna Slovenska Bistrica

Šmarje pri Jelšah

3982. Odlok o razveljavitvi taks, ki so jih uporabniki plačevali neposredno ob ceni vode in odvoza komunalnih odpadkov
3983. Sklep o območju na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
3984. Sklep o sprejemu novooblikovanih cen komunalnih storitev – vodarine in odvoza odpadkov JP "OKP" Rogaška Slatina
3985. Sklep o določitvi višin taks za odvoz in odlaganje odpadkov iz tipiziranih zabojnikov

Tržič

3986. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997
3987. Odlok o priznanjih Občine Tržič
3988. Pravilnik o sofinanciranju izrednih kulturnih programov oziroma projektov
3989. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Velenje

3990. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti