Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3990. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju, stran 8106.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Paka pri Velenju (Uradni list RS, št. 64/97) je Svet KS Paka pri Velenju na seji dne 5. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
1. člen
Uvede se krajevni samoprispevek v denarju na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje rekonstrukcije ceste Saje–Jurko v dolžini 1900 m in sicer za pripravo spodnjega ustroja ceste.
3. člen
Skupni znesek, ki je potreben za rekonstrukcijo dela ceste je 22,930.000 SIT. Zbrana sredstva samoprispevka znašajo 2,856.000 SIT, vrednost dela in materiala, ki ga bodo prispevali krajani, pa 9,772.400 SIT.
Preostala sredstva v višini 10,302.600 SIT pa bo v proračunih za leto 1998 in 1999 skušala zagotoviti Mestna občina Velenje.
4. člen
Z referendumom dne 23. 11. 1997 so se tu navedeni izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje 12. mesecev (1. januar 1998 do 31. decembra 1998).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na delu območja Krajevne skupnosti Paka in tisti, ki imajo na tem območju vikende, hiše ali parcele oziroma so uporabniki ceste in sicer:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priimek in ime     Bivališče           Skupna obveznost v SIT  Mesečna obveznost v SIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ramšak Branko     Strmec nad Dobrno 4             144.000           12.000
Ramšak Avgust     Strmec nad Dobrno 4              60.000           5.000
Vrboten Martina    Strmec nad Dobrno 3             144.000           12.000
Vrboten Miran     Strmec nad Dobrno 3              60.000           5.000
Ramšak Milan      Paški Kozjak 41               144.000           12.000
Virant Andrej     Koželjskega 5, Velenje            144.000           12.000
Višnjar Branko     Paški Kozjak 40               144.000           12.000
Vivod Vesna      Paški Kozjak 40               144.000           12.000
Javornik Marjana    Paški Kozjak 40                60.000           5.000
Rednak Miran      Paški Kozjak 39/a              144.000           12.000
Špegel Franc      Paški Kozjak 39               144.000           12.000
Špegel Sabina     Paški Kozjak 39                60.000           5.000
Jurko Janko      Paški Kozjak 38               144.000           12.000
Jurko Simon      Paški Kozjak 38                60.000           5.000
Avberšek Jože     Paški Kozjak 37               144.000           12.000
Avberšek Anton     Paški Kozjak 37                60.000           5.000
Avberšek Ivan     Paški Kozjak 37/a              144.000           12.000
Kranc Ignac      Šaleška 16, Velenje              60.000           5.000
Kovač Jožef      Koroška 24, Šoštanj              60.000           5.000
Cvikl Rudolf-Karl   Šercerjeva 18, Velenje            144.000           12.000
Serdoner Marinka    Koželjskega 5, Velenje            60.000           5.000
Ramšak Stanislav    Paški Kozjak 36               144.000           12.000
Erhart Miran      Gregorčičeva 6, Velenje            60.000           5.000
Auberšek Karol     Paški Kozjak 34                60.000           5.000
Auberšek Marjanca   Goriška cesta 61               60.000           5.000
Tadič Mijo       Efenkova 1, Velenje             144.000           12.000
Pečko Ivan       Paški Kozjak 40                60.000           5.000
Ramšak Hedvika     Jenkova 3, Velenje              60.000           5.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebniki, delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Sredstva se nakazujejo na žiro račun KS Paka, št. 52800-645-66071, LB SB Velenje.
7. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren gradbeni odbor za izgradnjo ceste pri svetu krajevne skupnosti, ki je hkrati odgovoren za izvajanje del.
8. člne
Svet KS Paka bo na osnovi mesečnih poročil nadzoroval zbiranje in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev ter na koncu zbiranje samoprispevka poročal na zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev samoprispevka.
9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti
Paka pri Velenju
Igor Kunc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti