Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3921. Odlok o pomilostitvi obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije 26. decembru 1997

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3920. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
3922. Uredba o podrobnejših kriterijih za izbiro gospodarskih družb, ki bodo vključene v program prestrukturiranja podjetij
3923. Uredba o spremembi uredbe o vodnih povračilih
3924. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
3925. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
3926. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
3927. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
3928. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

Odloki

3929. Odlok o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve

Sklepi

3930. Sklep o določitvi zneska za enoto obremenitve voda za leto 1998

Drugi akti

3931. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

MINISTRSTVA

3932. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1997
3933. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale
3934. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri
3935. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javorje
3936. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora
3937. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospdoarskega načrta gozdnogospodarske enote Željne-Laze
3938. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec
3939. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vitanje
3940. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak
3941. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ormož
3942. Odrdba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško
3943. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos
3944. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Soča-Trenta
3945. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla
3946. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrova
3947. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo
3948. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna
3949. Pravilnik o pregledu in preizkušanju tlačnih posod
3950. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o maturi
3951. Sklep o veljavnosti prvega dodatka k tretji izdaji evropske farmakopeje
3952. Odločba o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin

SODNI SVET

3953. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3954. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 1997
3955. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
3956. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3957. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3958. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3959. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
3960. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
3961. Poročilo o gibanju plač za oktober 1997

OBČINE

Ljubljana

3962. Razpis drugega kroga naknadnih volitev župana Mestne občine Ljubljana

Luče

3963. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti