Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997

Kazalo

3929. Odlok o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, stran 7616.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in prvega odstavka 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve
1. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (v nadaljnjem besedilu: služba) se organizira kot samostojna strokovna služba vlade z delovnim področjem, določenim z zakonom in s tem odlokom.
2. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
– usklajuje in nadzoruje priprave Republike Slovenije za vstop v Evropsko unijo,
– vodi medresorske priprave za pogajanja in usklajuje pogajanja z Evropsko unijo,
– usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov z Evropsko unijo in dejavnosti skupnih teles, ustanovljenih s temi sporazumi,
– oblikuje prioritete, vsebinsko nadzoruje in usklajuje uresničevanje programov PHARE ter drugih programov pomoči Republiki Sloveniji pri vključevanju v Evropsko unijo,
– usklajuje sodelovanje Republike Slovenije pri delu ustanov in teles Evropske unije.
Služba opravlja strokovne naloge za ministrsko koordinacijo za odnose z Evropsko unijo, medresorski odbor za odnose z Evropsko unijo na ravni državnih sekretarjev in usklajuje delovne skupine odbora.
3. člen
Služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrstvi in z drugimi vladnimi službami, s predstavništvi Republike Slovenije v tujini, z delovnimi telesi Državnega zbora Republike Slovenije ter s strokovnimi službami ustanov in teles Evropske unije.
Služba in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, sta na področju informacijske tehnologije in diplomatskega protokola organizirana v enoten sistem.
4. člen
Službo vodi direktor.
Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot jih ima minister pri vodenju ministrstva.
Vlada Republike Slovenije lahko na predlog predsednika Vlade Republike Slovenije poveri vodenje službe ministru brez resorja.
5. člen
Direktor službe ima dva namestnika.
Namestnika imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog direktorja službe.
Namestnika imata položaj državnega sekretarja.
6. člen
Namestnika pomagata direktorju službe na področjih, ki jih določi direktor.
Namestnika nadomeščata direktorja, kadar je ta odsoten ali zadržan.
7. člen
Služba opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah, ki jih praviloma vodijo državni podsekretarji.
Akt o notranji organizaciji in o sistemizaciji delovnih mest v službi izda direktor po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije najkasneje en mesec od dneva uveljavitve tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-23/97-1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti