Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3989. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 8106.

Na podlagi 22. člena zakona o finaciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87), 25. člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US in 35/97) ter 10. in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) je Občinski svet občine Tržič na 25. redni seji dne 27. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87) se v 8. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Izjemno ugodne lokacije so tudi na stavbnih zemljiščih znotraj III. območja, ki se nahajajo v območju mejnih prehodov in opravljajo dejavnost trgovine na območju mejnih prehodov. Ovrednotijo se tako, da se seštevek točk po predhodnih členih zviša za 100-kratnik tega seštevka.”
2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki glasi:
“Z denarno kaznijo od 90.000 SIT do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec plačila, če:
a) ne vloži zahteve, da se ji določi nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v roku 30 dni po pridobitvi pravice uporabe zemljišča ali če ne vloži zahteve, da se ji določi nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v roku 30 dni po pričetku uporabe stavbe;
b) v določenem roku ne prijavi osnov za odmero nadomestila;
c) prijavi nepravilne osnove za odmero nadomestila.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 401-06/97-06
Tržič, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. 1. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti