Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3974. Odlok o splošni prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi graditve in prepovedi spremembe namembe kulture zemljišča, stran 8098.

Svet Občine Ravne-Prevalje je na podlagi 49. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 14/84 in Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97) na 35. seji Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje dne 4. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o splošni prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi graditve in prepovedi spremembe namembe kulture zemljišča
1. člen
Za nemoteno pripravo izvedbenega načrta razbremenilne ceste Prevalje se razglaša splošna prepoved delitve obstoječih parcel, prepoved graditve in prepoved spremembe namembe kulture zemljišča na zemljiščih, na katerih je v skladu z prostorskim delom srednjeročnega plana 1986–1990 predvidena izdelava izvedbenega načrta razbremenilne ceste Prevalje, in sicer varianta Meža-A.
Trasa variante Meža-A zajema:
Katastrska občina Farna vas:
Zemljišča parc. št.: 108/3, 108/6, 108/11, 111/7, 117/1, 117/4, 117/5, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 547/1, 547/4, 608/17, 608/ 1, 608/20, 608/21, 610, 628/ 8
Katastrska občina Prevalje:
Zemljišča parc. št.: 193/1, 193/3, 194, 195, 203, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/8, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 219/1, 219/2, 280/23, 479/1, 479/2, 479/4, 479/7, 479/8, 479/14, 479/15, 479/16, 480/1, 480/2, 480/8, 480/9, 480/10, 480/11, 480/17, 484/1, 484/2, 503/12, 533/1, 533/2, 547, 551
Katastrska občina Zagrad:
Zemljišča parc. št.: 252/1, 291/1, 293/1
2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega odloka se v času iz 5. člena tega odloka lahko opravljajo geodetske izmere in delitev parcel za obodno parcelacijo ter druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta za razbremenilno cesto »Meža-A« Prevalje in za pripravo ustreznih postopkov za prenos lastninske pravice na navedenih zemljiščih.
3. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega odloka se lahko na podlagi potrjene usklajenosti lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi načrti Občine Ravne-Prevalje tudi adaptirajo, dozidavajo ali nadzidavajo objekti tako, da se spreminja njihova namembnost ali zmogljivost, če le-tak poseg ni v nasprotju s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana ali prostorskimi izvedbenimi načrti, ali če ne ovira izvajanj le-teh.
Za takšne posege se pogoji natančneje določijo v zadevni lokacijski dokumentaciji.
4. člen
Grafične priloge-kopije katastrskega načrta z vrisom navedenih zemljišč so sestavni del tega odloka in so stalno na vpogled pri Uradu za okolje in prostor Občine Ravne-Prevalje.
5. člen
Splošna prepoved velja do prenosa lastninske pravice navedenih zemljišč na investitorja in do sprejetja prostorsko izvedbenih načrtov, vendar ne dlje kot do leta 2005.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 343-2/95-3
Ravne na Koroškem, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti