Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3982. Odlok o razveljavitvi taks, ki so jih uporabniki plačevali neposredno ob ceni vode in odvoza komunalnih odpadkov, stran 8102.

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 25. redni seji dne 27. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi taks, ki so jih uporabniki plačevali neposredno ob ceni vode in odvoza komunalnih odpadkov
1. člen
S tem odlokom se razveljavljajo takse, ki so jih uporabniki plačevali pred uveljavitvijo uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97), v nadaljevanju uredba, z namenom, da se za višino teh taks poveča cena storitev v skladu z zgoraj citirano uredbo.
2. člen
Razveljavi se sklep o uvedbi takse za povračilo izgradnje vodovoda in sklep o povišanju takse za povračilo stroškov izgradnje vodovoda (Uradni list RS, št. 48/95).
Taksa na dan razveljavitve znaša:
– za gospodinjstva 30,30 SIT/m3 porabljene vode,
– za gospodarstvo 39,40 SIT/m3 porabljene vode.
3. člen
Razveljavi se odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 27/94) in sklep o povišanju prispevka za izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 48/95).
Prispevek na dan razveljavitve znaša:
– za gospodinjstva 30,60 SIT/m3 porabljene vode,
– za gospodarstvo 45,45 SIT/m3 porabljene vode.
4. člen
Razveljavi se sklep o uvedbi takse za povračilo stroškov financiranja skupnega odlagališča in komunalne opreme (Uradni list RS, št. 48/95).
Višina takse, ki je po zgoraj navedenem sklepu obremenjevala uporabnike storitev znaša ob razveljavitvi:
– za gospodinjstva 4,95 SIT/m2,
– za gospodarstvo in ostale pridobitne dejavnosti 7,70 SIT/m2.
5. člen
Cena vode se z dnem razveljavitve taks, ob predhodnem pozitivnem mnenju Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, poviša za višino taks iz 2. in 3. člena tega odloka, zmanjšano za odstotek prometnega davka.
6. člen
Cena odvoza odpadkov se z dnem razveljavitve taks, ob predhodnem pozitivnem mnenju Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, poviša za višino taks iz 4. člena tega odloka zmanjšajo za odstotek prometnega davka.
7. člen
Odstotek cene iz 5. in 6. člena tega odloka, ki je do dneva uveljavitve tega odloka predstavljal takso, se uporablja in oddvaja za namen, za katerega je bila uvedena razveljavljena taksa. Odstotek cene, ki ostane na računu javnega podjetja se računovodsko še naprej izkazuje po namenu in tako, da bo razvidno koliko sredstev se zbere na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
8. člen
Za sofinanciranje sanacije odlagališča Občina Šmarje pri Jelšah kot souporabnica tega odlagališča do 1. 8. 1998 plačuje prispevek iz proračuna in sicer za gospodinjstva iz območja občine 1,24 SIT/m2, za gospodarstvo pa 1,91 SIT/m2. Navedeno sofinanciranje Občina Šmarje pri Jelšah plačuje le v primeru, če bodo sofinanciranje še nadalje izvajale tudi ostale občine solastnice odlagališča.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Določbe o razveljavitvi taks in 8. člen tega odloka se začno uporabljati 1. 2. 1998.
Št. 061-105/97
Šmarje pri Jelšah, dne 28. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti