Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3975. Pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika in službeni izkaznici komunalno cestnega inšpektorja, stran 8099.

Na podlagi 12. člena odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 51/95) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 4. 12. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika in službeni izkaznici komunalno cestnega inšpektorja
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obliko službene izkaznice, uniformo in opremo komunalnega nadzornika ter vsebino in obliko službene izkaznice komunalno cestnega inšpektorja.
II. VSEBINA IN OBLIKA SLUŽBENE IZKAZNICE
2. člen
Službeno izkaznico komunalnega nadzornika in komunalno cestnega inšpektorja izda župan občine.
3. člen
Službena izkaznica komunalnega nadzornika je svetlo rjave barve s črnim tiskom, velikosti 75 x 105 mm, zaščitena s plastičnim ovitkom.
Na sprednji strani je v sredini zgoraj grb Občine Ravne- Prevalje, pod njim napis “OBČINA RAVNE-PREVALJE”, v sredini spodaj pa med dvema vzporednima črtama napis “SLUŽBENA IZKAZNICA”.
Na hrbtni strani je v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 x 30 mm, desno od fotografije je prostor za podpis imetnika izkaznice, v vrstici spodaj sta natiskana ime in priimek imetnika službene izkaznice, pod fotografijo je napis “KOMUNALNI NADZORNIK OBČINE RAVNE-PREVALJE”, v sredini spodaj je prostor za pečat občine, označen z m.p., v levem spodnjem kotu je vpisan datum izdaje in registrska številka službene izkaznice, v desnem spodnjem kotu pa je vpisan izdajatelj službene izkaznice.
4. člen
Službena izkaznica komunalno cestnega inšpektorja je enaka službeni izkaznici komunalnega nadzornika, z razliko, da vsebuje besedilo “KOMUNALNO CESTNI INŠPEKTOR”.
5. člen
Komunalni nadzornik in komunalno cestni inšpektor se pri opravljanju svojega dela izkažeta s službeno izkaznico.
Službena izkaznica ni prenosljiva.
6. člen
V županstvu občine se vodi evidenca izdanih službenih izkaznic.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– registrska številka izdane službene izkaznice,
– ime in priimek imetnika izkaznice,
– rojstne podatke imetnika izkaznice,
– funkcijo imetnika (nadzornik, inšpektor),
– datum izdaje,
– datum odvzema,
– opombe (izguba, poškodovanje, odvzem).
Če imetnik službeno izkaznico izgubi, ali kako drugače ostane brez nje, je dolžan to okoliščino takoj prijaviti izdajatelju, zaradi izbrisa iz evidence in objave preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Veljavnost službene izkaznice preneha:
– z dnem prenehanja delovnega razmerja imetnika službene izkaznice,
– z dnem vročitve sklepa o odvzemu pooblastila,
– z dnem vročitve sklepa o razporeditvi na drugo delovno mesto, za katero ni predvideno izvajanje nadzora.
V primerih iz prejšnjega odstavka je dolžan imetnik službeno izkaznico takoj vrniti izdajatelju.
Odvzete oziroma vrnjene službene izkaznice se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje imenuje izdajatelj. O uničenju se sestavi zapisnik.
8. člen
Službeno izkaznico izdajatelj zamenja:
– če je poškodovana,
– če jo imetnik izgubi in je bila preklicana,
– če imetnik spremeni osebno ime.
III. UNIFORMA IN DRUGA OPREMA
9. člen
Uniforma komunalnega nadzornika je letna in zimska.
Letno uniformo sestavljajo: hlače ali krilo, srajca, letni jopič, kravata, kapa, letni čevlji in dežni plašč. Uniforma, kapa in kravata so temno zelene barve, srajca svetlo zelene, čevlji pa so črni.
Zimsko uniformo sestavljajo: hlače ali krilo, jopič, kravata, kapa, zimski čevlji, bunda in dežni plašč. Barve so smiselno enake, kot pri letni uniformi.
Uniforma je v moškem in ženskem kroju.
Na jopiču letne in zimske uniforme, srajci letne uniforme, bundi in dežnem plašču je na levi strani oprsja, ali na levem rokavu našitek z grbom Občine Ravne-Prevalje.
10. člen
Komunalni nadzornik in komunalno cestni inšpektor je opremljen tudi s fotoaparatom, torbico in s potrebnim pisarniškim materialom.
Količina in rok trajanja posameznih delov uniforme in druge opreme je določena s pravilnikom o zaščitnih sredstvih delavcev občinske uprave, ki ga predpiše župan.
11. člen
Imetnik opreme je dolžan uniformo in drugo opremo redno vzdrževati.
Ob prenehanju opravljanja nalog je komunalni nadzornik dolžan opremo vrniti. Evidenco o dodeljenih delih uniforme in druge opreme vodi županstvo.
IV. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Obrazec službene izkaznice je priloga in sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-5/97-3
Ravne na Koroškem, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti