Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997, Kazalo


MINISTRSTVA

436. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
437. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o sodnih tolmačih
438. Sklep o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Stanovanjski sklad delavcev obrti Celje z dne 11. 11. 1996
439. Pravilnik o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti
484. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov iz surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige v Republiki Italiji
485. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz pokrajine Nord Brabant v Kraljevini Nizozemski
486. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

440. Sklep o dopolnitvi sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
441. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

442. Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov
443. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 1997
444. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji
445. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1997

OBČINE

Črenšovci

449. Odlok o grbu in zastavi Občine Črenšovci
450. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997
451. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Črenšovci

Dol pri Ljubljani

448. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani

Gornji Petrovci

452. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Gornji Petrovci v letu 1997

Ig

453. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ig

Ivančna Gorica

454. Odlok o spremembi odloka o davku od premoženja v Občini Ivančna Gorica

Kočevje

455. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1997
456. Odlok o preoblikovanju sklada stavbnih zemljišč Občine Kočevje

Kranj

457. Odlok o ureditvenem načrtu za Smučarski center Gorenja Sava

Ljubljana

446. Odlok o krajevni turistični taksi na območju Mestne občine Ljubljana
447. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
483. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

458. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 1997
459. Odlok o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok
460. Sklep o sejnini funkcionarjev Občine Loški Potok

Medvode

461. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 1997
462. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov - Slovenski krščanski demokrati (SKD) v 3. volilni enoti

Mežica

463. Odlok o razglasitvi rudnika svinca in cinka za naravni in kulturni spomenik

Moravske Toplice

464. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1996
465. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice v letu 1997

Murska Sobota

466. Odlok o prazniku in spominskem dnevu Mestne občine Murska Sobota
467. Sprememba statuta Mestne občine Murska Sobota
468. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za obstoječe in razširjeno pokopališče v Murski Soboti
469. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 1997
470. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Mestni občini Murska Sobota za leto 1997
471. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za razlaščeno stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 1997

Puconci

472. Sklep o razpisu referenduma

Ravne-Prevalje

473. Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Ravne-Prevalje
474. Statutarni sklep

Sevnica

475. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

Slovenska Bistrica

476. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

477. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

Šmarje pri Jelšah

478. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Sveti Štefan

Štore

479. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Štore

Vrhnika

480. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika

Zreče

481. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1997
482. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997

POPRAVKI

1. Popravek o uredbi o določitvi carinskih kvot za leto 1997
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti