Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

473. Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Ravne-Prevalje, stran 696.

Na podlagi tretjega odstavka zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 6. in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97), in sklepov svetov Krajevnih skupnosti Dobja vas, Holmec, Kotlje, Leše, Prevalje, Strojnska Reka in Šentanel, je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 30. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Ravne-Prevalje
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Ravne-Prevalje določa število članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, število in območje volilnih enot ter število članov svetov, ki jih volilci volijo v posamezni volilni enoti, na prvih rednih volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Ravne-Prevalje.
2. člen
Svet krajevne skupnosti Dobja vas šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Dobja vas,
– del naselja Ravne na Koroškem,
– Janeče
– Koroška cesta h. št. 14,
– del naselja Navrški vrh, h. št. od 1 do 12a in od 14 do 24.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Holmec šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Lokovica,
– del naselja Dolga brda, vse h. št., razen 19 in 20,
– del naselja Belšak, h. št. 1 do 8 in 11,
– del naselja Poljana, h. št. 8 do 31, razen h. št. 25.
4. člen
Svet krajevne skupnosti Kotlje šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega naselja
– Kotlje,
– Podgora,
– Brdinje,
– Sele-del,
– del naselja Preški vrh, h. št. 2 do 6, 8 do 20 in 39 do 51,
– del naselja Podkraj, h. št. 1 do 16
– del naselja Uršlja gora, h. št. 1 do 12.
5. člen
Svet krajevne skupnosti Leše šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Leše,
– del naselja Kot pri Prevaljah, h. št. 10 do 13.
6. člen
Svet krajevne skupnosti Prevalje šteje devet članov.
Območje krajevne skupnosti je razdeljeno na 3 volilne enote, v vsaki se volijo trije člani sveta.
1. Volilna enota obsega:
– del naselja Prevalje, in sicer ulice oziroma dele ulic
– Spodnji kraj,
– Na produ,
– Polje,
– Pod gonjami,
– Na Fari,
– Nicina, h. št. 1 do 10,
– Pri postaji, h. št. 1 do 3 in 6 do 8,
– del naselja Kot pri Prevaljah, h. št. 1 do 9 in 14,
– del naselja Navrški vrh, h. št. 13,
– del naselja Podkraj, h. št. 17 do 27,
– del naselja Stražišče, h. št. 24, 25, 27 do 31, 38, 38/A, 39 do 74,
– del naselja Uršlja gora, h. št. 13 do 16,
– del naselja Zagrad, h. št. 8 do 27.
2. Volilna enota obsega:
– del naselja Prevalje, in sicer ulice oziroma dele ulic:
– Ob Meži,
– Trg, h. št. 1 do 25, 44, 45, 48, 49, 56 do 67,
– Prisoje, h. št. 1 do 25, 63 do 75,
– Ugasle peči,
– Pri postaji, h. št. 4, 9 do 20A,
– del naselja Breznica, h št. 1, 1A, 2, 13 do 20, 34, 35.
3. Volilna enota obsega:
– del naselja Prevalje, in sicer ulice oziroma dele ulic:
– Trg, h. št. 26 do 43, 46, 47 in 50 do 54,
– Zgornji kraj,
– Perzonali,
– Stare sledi,
– Glavarstvo,
– Nicina, h. št. 11 do 34,
– Prisoje, h. št. 26 do 62,
– del naselja Poljana, h. št. 2 do 7 in 25,
– del naselja Breznica, h. št. 9 do 11, 21 do 33a,
– del naselja Suhi vrh, h. št. 2 in 3,
– del naselja Zagrad, h. št. 1 do 7.
7. člen
Svet četrtne skupnosti Čečovje šteje sedem članov.
Območje četrtne skupnosti je 1 volilna enota.
Volilna enota obsega:
– del naselja Ravne na Koroškem, in sicer območje ulic:
– Čečovje, h. št. 1 do 86,
– Gozdarska pot, h. št. 11 do 17,
– Ob Suhi, parne h. št. 12 do 34 in 45,
– del naselja Navrški vrh, h. št. 1 do 8.
8. člen
Svet četrtne skupnosti Javornik-Šance šteje sedem članov.
Območje četrtne skupnosti je 1 volilna enota.
Volilna enota obsega:
– del naselja Ravne na Koroškem, in sicer območje
– Javornik, h. št. 1 do 14, 19 do 66,
– Na Šancah,
– del naselja Preški vrh, h. št. 1 in 22 do 30.
9. člen
Svet četrtne skupnosti Trg-Ravne šteje sedem članov.
Območje četrtne skupnosti je 1 volilna enota.
Volilna enota obsega:
– del naselja Ravne na Koroškem, in sicer ulice oziroma dele ulic:
– Gledališka pot,
– Malgajeva cesta,
– Ob Meži,
– Trg svobode,
– Partizanska cesta,
– Prežihova ulica,
– Stara ulica,
– Na gradu,
– Ditingerjeva ulica,
– Gačnikova pot,
– Gozdarska pot, h. št. 1 do 8,
– Koroška cesta, h. št. 1 do 13,
– Ob Suhi, h. št. 1 do 12A, 19, 21, 23, lihe h. št. 29 do 39, 40 do 43,
– del naselja Stražišče, h. št. 4 do 8.
10. člen
Svet krajevne skupnosti Strojnska reka šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Zelenbreg,
– del naselja Stražišče, h. št. 1 do 3, 9 do 23, 26, 32 do 37, 38b, 38c,
– del naselja Tolsti vrh, h. št. 23 do 151,
– del naselja Suhi vrh, h. št. 13 do 15,
– del naselja Breznica, h. št. 3 do 8 in 12.
11. člen
Svet krajevne skupnosti Šentanel šteje sedem članov.
Območje krajevne skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Šentanel,
– naselje Zgornja Jamnica,
– del naselja Dolga brda, h. št. 19 in 20,
– del naselja Suhi vrh, h. št. 4 do 12 in 16 do 26,
– del naselja Belšak, h. št. 10.
12. člen
Svet vaške skupnosti Strojna šteje pet članov.
Območje vaške skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Strojna.
13. člen
Svet vaške skupnosti Dobrije šteje pet članov.
Območje vaške skupnosti je ena volilna enota, ki obsega:
– naselje Dobrije,
– naselje Koroški Selovec,
– del naselja Tolsti vrh, h. št. 1 do 22A in 161 do 197.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 064-1/95-1
Ravne na Koroškem, dne 30. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti