Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995, Kazalo


OBČINE

Cerklje na Gorenjskem

1174. Statutarni sklep Občine Cerklje

Cerknica

1175. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata
1176. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata

Cerkno

1177. Začasni načrt delovnih mest v občinskem uradu Občine Cerkno

Gorenja vas-Poljane

1178. Sklep o uvedbi samoprispevka
1179. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, del naselja Jazbine, ki je bil izveden 23. 4. 1995 v prostorih šole na Malenskem vrhu

Gornja Radgona

1180. Sklep o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Gornja Radgona za leto 1995

Hodoš-Šalovci

1181. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš-Šalovci za leto 1995

Kranj

1182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranj za leto 1994
1183. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 1995

Krško

1184. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata

Lendava

1185. Odlok o sprejetju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi

Ljubljana

1173. Odredba o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Ljubno

1186. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Ljubno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Moravske Toplice

1187. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice do sprejetja proračuna za leto 1995

Murska Sobota

1188. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota v prvem polletju 1995
1189. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota

Nazarje

1190. Razpis nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Nazarje v volilni enoti 4

Odranci

1191. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Odranci

Osilnica

1192. Statut Občine Osilnica

Zavrč

1193. Statut Občine Zavrč

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

34. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXII/32 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Leonharda
35. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XIV/266 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Urbana
36. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXIII/141 zaradi verskih obredov v župnijah Ebriach-Troegern in Jezersko
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti