Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1184. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, stran 1794.

V zvezi z ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta občine Krško z dne 30. 3. 1995, da je na podlagi 37.a in 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94)
prenehal mandat: Danilu Siterju, izvoljenemu na listi SKD v 4. volilni enoti; Vincencu Bahu, izvoljenemu na listi SKD v 3. volilni enoti; Tomažu Petanu, izvoljenemu na listi SKD v 3. volilni enoti; Niku Somraku, izvoljenemu na listi LDS v 4. volilni enoti; je Občinska volilna komisija na seji dne 18. 4. 1995, na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94)
u g o t o v i l a :
1. Da je mandat občinskega svetnika Danila Siterja prešel na naslednjega z liste SKD v 4. volilni enoti.
Ta kandidat je Jože Tomažin, rojen 19. 3. 1955, Senuše 30/a, strojni tehnik, serviser plinskih porabnikov.
Kandidat je 11. 4. 1995 podal izjavo, da sprejema kandidaturo.
2. Da je mandat občinskega svetnika Vincenca Baha prešel na naslednjega kandidata z liste SKD v 3. volilni enoti.
Ta kandidat je Alojz Kerin, rojen 30. 3. 1956, Straža pri Krškem 2, ključavničar, kmet.
Ta kandidat je 12. 4. 1995 podal izjavo, da sprejema kandidaturo.
3. Da je mandat občinskega svetnika Tomaža Petana prešel na naslednjega kandidata z liste SKD v 3. volilni enoti.
Ta kandidat je Ivan Rimc, rojen 15. 10. 1932, Krško, Pot na Polšco 75, optik-tehnik, upokojenec.
Kandidat je 14. 4. 1995 podal izjavo, da sprejema kandidaturo.
4. Da je mandat občinskega svetnika Nika Somraka prešel na naslednjega kandidata z liste LDS v 4. volilni enoti.
Ta kandidat je Justina Molan, rojena 20. 3. 1947, Raka 19, učiteljica, ravnateljica.
Kandidatka je 11. 4. 1995 podala izjavo, da sprejema kandidaturo.
Št. 1-008-2/94
Krško, dne 18. aprila 1995
Predsednik OVK Krško
Janez Stariha l. r.
Člani OVK:
Dušan Dornik l. r.
Milan Venek l. r.
Franc Lekše l. r.
Anton Pleterski l. r.
Miljana Ribič l. r.

AAA Zlata odličnost