Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1104. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ in o izvolitvi predsednika, podopredsednika in članov odbora
1105. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
1106. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
1107. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednic in članov odbora
1108. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
1109. Odlok o ponovni izvolitvi člana Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj
1110. Odlok o izvolitvi in ponovni izvolitvi člana Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
1111. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1112. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1113. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1114. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1115. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1116. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1117. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1118. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1119. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1120. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1121. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1122. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1123. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1124. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1125. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1126. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1127. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1128. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1129. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1130. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1131. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1132. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1133. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1134. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1135. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1136. Odlok o razrešitvi okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
1137. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Izoli
1138. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Krškem
1139. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
1140. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
1141. Odlok o izvolitvi sodnika za prekrške s sedežem v Izoli - predstojnika organa
1142. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem na Jesenicah - predstojnice organa
1143. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Trbovljah - predstojnice organa
1144. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem na Vrhniki - predstojnice organa
1145. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Gornji Radgoni
1146. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Krškem
1147. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Slovenskih Konjicah
1148. Odlok o imenovanju predsednika in devetih članov nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1149. Uredba o dopolnitvi uredbe o ustanovitvi Pošte Slovenije d.o.o.

Sklepi

1153. Sklep o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. št. 400-07/93-4/4-8 z dne 12. januarja 1995, št. 428-06/93-2/11-8 z dne 15. februarja 1994, št. 400-06/93-8/3-8 z dne 24....
1154. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi protokolarnih pravil

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1150. Odredba o višini najnižjih začetnih sredstev škodnega sklada
1151. Odredba o obliki in načinu uveljavitve oprostitve plačevanja davka od dobička pravnih oseb v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
1152. Odredba o višini šolnin za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva
1155. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
1156. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

1157. Odločba o ugotovitvi, da določbe 22., 33. člena, četrtega odstavka 42., 47., 48., 51. in 72. člena zakona o denacionalizaciji niso v nasprotju z ustavo ter o razveljavitvi četrtega odstavka 16. člena istega zakona, kolikor se nanaša na...

OBČINE

Celje

1160. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Celje za leto 1994

Dobrepolje

1161. Statutarni sklep Občine Dobrepolje
1162. Statutarni sklep o začasni organizaciji in delovnem področju skupne občinske uprave Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje
1163. Statutarni sklep o pečatu Občine Dobrepolje
1164. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje za leto 1995
1165. Sklep o razvrstitvi ceste Pri Cerkvi-Podtabor med lokalne ceste

Dol pri Ljubljani

1166. Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov

Grosuplje

1167. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grosuplje

Ljubljana

1158. Odlok o ustanovitvi komisije za medobčinsko, medmestno in mednarodno dejavnost
1159. Pravilnik o porabi sredstev Mestne občine Ljubljana, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero

Sevnica

1168. Odlok o odborih Občinskega sveta občine Sevnica
1169. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1170. Sklep o ukinitvi nepremičnin javnega dobra

Trebnje

1171. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
1172. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 9. 4. 1995
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti