Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995

Kazalo

1169. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, stran 1786.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93), 6. člena navodila o merilih za to kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 29. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87) se v 1. členu doda e) točka, ki se glasi:
“e) mali tipski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin ter izvedbe njihovih priključkov na objekt.”
2. člen
V 6. členu se točka f) dopolni tako, da se glasi:
“f) v posameznih primerih je potrebno priložiti tudi soglasje sosedov – mejašev.”
V 6. členu se točka g) spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“g) v primerih gradnje oziroma postavitve pomožnega objekta v varovalnem pasu (npr. plinovod, vodni vir, ceste, železnice) je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega infrastrukturnega objekta.”
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Upravna enota mora izdati odločbo o dovolitvi priglašenih del najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi pravilno sestavljene priglasitve.
Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po prejemu pravnomočne odločbe.”
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat za prostor Območne enote Krško.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0005/95
Sevnica, dne 29. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti