Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995

Kazalo

1171. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno, stran 1787.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in statuta krajevne skupnosti Trebelno je svet Krajevne skupnosti Trebelno na seji 9. 4. 1995 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Trebelno se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje programa del za preplastitev lokalnih cest, za rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalnih cest, za rekonstrukcijo in asfaltiranje krajevnih cest ter za izgradnjo mrliške vežice v Trebelnem.
2. člen
Program del iz 1. člena tega sklepa je po cenah februar 1995 56,000.000 SIT.
S samoprispevkom se bo glede na sedanji trend zbiranja zbralo ca. 27,500.000 SIT.
3. člen
Samoprispevek se uvaja oziroma podaljšuje za dobo petih let in to od 1. 6. 1995 do 31. 5. 2000.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Trebelno na št. 52120-842-130-82107. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet Krajevne skupnosti Trebelno. O realizaciji programa mora svet redno in najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov.
5. člen
Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Trebelno, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2,5 % od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2,5 % od neto plače in če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2,5 % od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2,5 % izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140 % najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo od kmetijske dejavnosti po stopnji 2,5 % letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej po stopnji 2,5 %.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Trebelno dostavi seznam zaposlenih, oziroma upokojencev za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin;
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trebelno, dne 14. aprila 1995.
Predsednik
Krajevne skupnosti
Trebelno
Stane Urek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti