Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1995 z dne 6. 5. 1995

Kazalo

1151. Odredba o obliki in načinu uveljavitve oprostitve plačevanja davka od dobička pravnih oseb v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 1769.

Na podlagi 6.a člena zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 69/94 in 7/95) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obliki in načinu uveljavitve oprostitve plačevanja davka od dobička pravnih oseb v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
1. člen
S to odredbo se določi obliko in način uveljavitve oprostitve plačevanja davka od dobička pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: davek) v skladu s 6.a členom zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 69/94 in 7/95 v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Podjetje vloži zahtevek za vračilo davka od dobička pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za vračilo davka), ki ga je plačalo od dela dobička, ki pripada udeležencem notranjega odkupa, in ki ga podjetje uporabi za odkup delnic v korist udeležencem notranjega odkupa po izvedenem lastninskem preoblikovanju podjetja in od dela dobička, ki pripada Skladu Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: sklad) in za vrednost katerega sklad v skladu z določbo tretjega odstavka 25. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij zniža ceno delnic, ki jih podjetje po programu notranjega odkupa odkupi v posameznem letu.
3. člen
Zahtevek za vračilo davka vloži upravičenec do vračila pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
4. člen
Zahtevku za vračilo davka je potrebno priložiti dokazila o:
– dnevu vpisa v sodni register,
– višini dobička, ki ga podjetje uporabi v posameznem letu v skladu s prvim odstavkom 6.a člena zakona ter višini dobička, ki pripada skladu v skladu z drugim odstavkom 6.a člena zakona,
– višini obračunanih in izplačanih plač, drugih osebnih prejemkov vključno s prejemki v obliki stimulacij in bonitet ter povračil stroškov v zvezi z delom, v letu, za katero se vlaga zahtevek za vračilo davka.
5. člen
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje vrne plačan davek na podlagi utemeljenega zahtevka.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-45/95
Ljubljana, dne 20. aprila 1995.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti