Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

34. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXII/32 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Leonharda, stran 157.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O DOVOLJENEM PREHODU DRŽAVNE MEJE V DOLOČENIH DNEH PRI MEJNEM KAMNU XXII/32 ZARADI VERSKIH OBREDOV V CERKVI SV. LEONHARDA
1. člen
Ratificira se Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXII/32 zaradi verskih obredov v cerkvi Sv. Leonharda, sklenjen z izmenjavo not dne 29. 3. 1995 v Ljubljani.
2. člen
Noti se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku ter prevodu glasita:
Verbalna nota
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast izraziti Avstrijskemu veleposlaništvu v Ljubljani svoje odlično spoštovanje in mu sporočiti pripravljenost slovenske strani, da vsako leto drugo nedeljo v avgustu z namenom obiska cerkve St. Leonharda in območja neposredno okoli cerkve omogoči prehod meje pri mejniku XXII/32 v času od 9. do 18. ure.
Prehod meje je dovoljen slovenskim in avstrijskim državljanom ter državljanom tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma niti v Republiki Sloveniji niti v Republiki Avstriji. Slovenski in avstrijski državljani morajo imeti pri sebi v ta namen veljavno potno listino po sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o ukinitvi vizumov z dne 19. marca 1993 ali listino za obmejni promet po sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o obmejnem prometu, v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992. Državljani tretjih držav potrebujejo za prehod meje veljavni potni list.
Preko meje se sme na tem mestu prenašati samo osebno prtljago, ki jo mora potnik pri svojem povratku spet prinesti nazaj v izhodiščno državo.
Če se avstrijska stran strinja s tem predlogom in bo to Avstrijsko veleposlaništvo potrdilo v svoji noti – odgovoru, potem bi ta nota in nota – odgovor tvorili meddržavni dogovor, ki začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta bili izmenjani noti. Ta dogovor se lahko odpove po diplomatski poti z odpovednim rokom šestih mesecev s prvim dnem v naslednjem mesecu.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Avstrijskemu veleposlaništvu v Ljubljani znova izrazi svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, dne 29. marca 1995
Avstrijsko veleposlaništvo
Ljubljana
Verbalnote
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien beehrt sich der Österreichischen Botschaft in Laibach den Ausdruck seiner vorzüglichen Hochachtung zu entbieten und ihr die Bereitschaft der slowenischen Seite mitzuteilen, jährlich am zweiten Sonntag im August zum Zwecke des Besuches der Kirche St. Leonhard und des Bereiches unmittelbar um die Kirche in der Zeit von 9 bis 18 Uhr den Grenzübertritt beim Grenzstein XXII/32 zu ermöglichen.
Der Grenzübertritt ist slowenischen und österreichischen Staatsbürgern sowie Staatsangehörigen von Drittstaaten, die weder in der Republik Slowenien noch in der Republik Österreich der Sichtvermerkspflicht unterliegen, gestattet. Slowenische und österreichische Staatsbürger müssen hiefür im Besitz eines gültigen Reisedokuments gemäß dem Abkommen zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht vom 19. März 1993 oder eines Ausweises für den Kleinen Grenzverkehr gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über den Kleinen Grenzverkehr in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 sein. Staatsangehörige von Drittstaaten benötigen für den Grenzübertritt einen gültigen Reisepaß.
Über die Grenze darf an dieser Stelle nur persönliches Gepäck verbracht werden, das der Reisende bei seiner Rückkehr wieder in den Ausgangsstaat zurückzubringen hat.
Sollte dieser Vorschlag das Einverständnis der österreichischen Seite finden und die Österreichische Botschaft in ihrer Antwortnote dies bestätigen, so würden diese Note und die Antwortnote eine zwischenstaatliche Vereinbarung bilden, die am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft tritt, der auf den Monat folgt, in dem dieser Notenwechsel durchgeführt worden ist. Diese Vereinbarung kann auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum nachfolgenden Monatsersten gekündigt werden.
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien benützt diese Gelegenheit, der Österreichischen Botschaft in Laibach den Ausdruck seiner vorzüglichen Hochachtung erneut zu versichern.
Laibach, am 29. März 1995
Österreichische Botschaft
Laibach
Verbalna nota
Avstrijsko veleposlaništvo izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ter ima čast potrditi prejem note ministrstva št. 283/92-5188 z dne 29. marca 1995, ki se glasi, kot sledi:
“Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast izraziti Avstrijskemu veleposlaništvu v Ljubljani svoje odlično spoštovanje in mu sporočiti pripravljenost slovenske strani, da vsako leto drugo nedeljo v avgustu z namenom obiska cerkve St. Leonharda in območja neposredno okoli cerkve omogoči prehod meje pri mejniku XXII/32 v času od 9. do 18. ure.
Prehod meje je dovoljen slovenskim in avstrijskim državljanom ter državljanom tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma niti v Republiki Sloveniji niti v Republiki Avstriji. Slovenski in avstrijski državljani morajo imeti pri sebi v ta namen veljavno potno listino po sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o ukinitvi vizumov z dne 19. marca 1993 ali listino za obmejni promet po sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o obmejnem prometu, v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992. Državljani tretjih držav potrebujejo za prehod meje veljavni potni list.
Preko meje se sme na tem mestu prenašati samo osebno prtljago, ki jo mora potnik pri svojem povratku spet prinesti nazaj v izhodiščno državo.
Če se avstrijska stran strinja s tem predlogom in bo to Avstrijsko veleposlaništvo potrdilo v svoji noti – odgovoru, potem bi ta nota in nota – odgovor tvorili meddržavni dogovor, ki začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta bili izmenjani noti. Ta dogovor se lahko odpove po diplomatski poti z odpovednim rokom šestih mesecev s prvim dnem v naslednjem mesecu.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Avstrijskemu veleposlaništvu v Ljubljani znova izrazi svoje odlično spoštovanje.”
Veleposlaništvo ima čast sporočiti, da se Avstrijska zvezna vlada v celoti strinja z zgoraj navedenim, tako da ta nota skupaj z noto Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije predstavlja sporazum med Avstrijsko zvezno vlado in Vlado Republike Slovenije.
Avstrijsko veleposlaništvo ob tej priložnosti ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, dne 29. marca 1995
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
Verbalnote
Die Österreichische Botschaft entbietet dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien ihre Hochactung und beehrt sich, den Empfang der Note des Ministeriums Zl. 283/92-5188 vom 29. März 1995 zu bestätigen, welche wie folgt lautet:
“Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien beehrt sich der Österreichischen Botschaft in Laibach den Ausdruck seiner vorzüglichen Hochachtung zu entbieten und ihr die Bereitschaft der slowenischen Seite mitzuteilen, jährlich am zweiten Sonntag im August zum Zwecke des Besuches der Kirche St. Leonhard und des Bereiches unmittelbar um die Kirche in der Zeit von 9 bis 18 Uhr den Grenzübertritt beim Grenzstein XXII/32 zu ermöglichen.
Der Grenzübertritt ist slowenischen und österreichischen Staatsbürgern sowie Staatsangehörigen von Drittstaaten, die weder in der Republik Slowenien noch in der Republik Österreich der Sichtvermerkspflicht unterliegen, gestattet. Slowenische und österreichische Staatsbürger müssen hiefür im Besitz eines gültigen Reisedokuments gemäß dem Abkommen zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht vom 19. März 1993 oder eines Ausweises für den Kleinen Grenzverkehr gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über den Kleinen Grenzverkehr in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 sein. Staatsangehörige von Drittstaaten benötigen für den Grenzübertritt einen gültigen Reisepaß.
Über die Grenze darf an dieser Stelle nur persönliches Gepäck verbracht werden, das der Reisende bei seiner Rückkehr wieder in den Ausgangsstaat zurückzubringen hat.
Sollte dieser Vorschlag das Einverständnis der österreichischen Seite finden und die Österreichische Botschaft in ihrer Antwortnote dies bestätigen, so würden diese Note und die Antwortnote eine zwischenstaatliche Vereinbarung bilden, die am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft tritt, der auf den Monat folgt, in dem dieser Notenwechsel durchgeführt worden ist. Diese Vereinbarung kann auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum nachfolgenden Monatsersten gekündigt werden.
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien benützt diese Gelegenheit, der Österreichischen Botschaft in Laibach den Ausdruck seiner vorzüglichen Hochachtung erneut zu versichern.”
Die Botschaft teilt mit, daß die Österreichische Bundesregierung mit dem oben Angeführten vollkommen einverstanden ist, sodaß diese Note zusammen mit der Note des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien ein Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Slowenien darstellt.
Die Österreichische Botschaft benützt diese Gelegenheit, um dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien erneut ihre ausgezeichnete Hochachtung zu versichern.
Laibach, am 29. März 1995
An das
Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten
der Republik Slowenien
Laibach
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št.: 900-03/93-1/27-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost