Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1175. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, stran 1794.

V zvezi s sklepom Občinskega sveta občine Cerknica z dne 28. 3. 1995, da je članu občinskega sveta Valentinu Scheinu prenehal mandat na podlagi 29., 37.a in 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), je občinska volilna komisija na seji dne 19. 4. 1995, na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94)
u g o t o v i l a
da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije – LDS v I. volilni enoti.
Ta kandidat je Janez Kovačič, roj. 10. 6. 1936, ekonomist upokojenec, stanuje v Cerknici, Kamna gorica 25.
Kandidat je 18. 4. 1995 podal izjavo, da sprejema mandat.
Št. 008-14/1-94
Cerknica, dne 19. aprila 1995.
Predsednica komisije
Liljana Tomič l. r.
Člani
Igor Gornik l. r.
Mojmir Jovič l. r.
Zvonka Godeša l. r.

AAA Zlata odličnost