Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1187. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice do sprejetja proračuna za leto 1995, stran 1800.

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 13. 4. 1995 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice do sprejetja proračuna za leto 1995
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1995 se financira zakonsko določene obveznosti do porabnikov proračunskih sredstev na osnovi proračuna iz leta 1994 in sicer preko ločenega računa proračuna pri Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev lahko mesečno obsega največ povprečno porabljeno dvanajstino v letu 1994.
3. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1995.
4. člen
Z vsemi sredstvi, ki so namenjena financiranju proračunskih dejavnosti za Občino Moravske Toplice, razpolaga župan.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. OS 9/95
Moravske Toplice, dne 13. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost