Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

1181. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš-Šalovci za leto 1995, stran 1796.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 40. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 30. marca 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš-Šalovci za leto 1995
1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo cest glede na moč motorja v naslednjih višinah:
– do 18 kW        (do 25 KM)            2.000 SIT
– nad 18 kW do 28 kW   (od 26 do 40 KM)         3.100 SIT
– nad 28 kW do 46 kW   (od 41 do 63 KM)         3.800 SIT
– nad 46 kW do 60 kW   (od 64 do 82 KM)         4.700 SIT
– nad 60 kW       (nad 82 KM)           5.900 SIT
2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajevne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so odgovorni sveti krajevnih skupnosti.
3. člen
Sredstva, pridobljena iz povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje, so dohodek krajevnih skupnosti in se uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti.
Vsak lastnik traktorja je dolžan, v skladu z zakonom o cestah, predpisano povračilo za uporabo cest plačati. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih predpisih.
4. člen
Višina povračil se med letom usklajuje s sklepom Občinskega sveta občine Hodoš-Šalovci v skladu z dvigom pristojbin za ostala motorna vozila.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 04-1/1995
Šalovci, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost