Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1995 z dne 11. 5. 1995

Kazalo

36. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXIII/141 zaradi verskih obredov v župnijah Ebriach-Troegern in Jezersko, stran 161.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O DOVOLJENEM PREHODU DRŽAVNE MEJE V DOLOČENIH DNEH PRI MEJNEM KAMNU XXIII/141 ZARADI VERSKIH OBREDOV V ŽUPNIJAH EBRIACH–TRÖGERN IN JEZERSKO
1. člen
Ratificira se Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dovoljenem prehodu državne meje v določenih dneh pri mejnem kamnu XXIII/141 zaradi verskih obredov v župnijah Ebriach–Trögern in Jezersko, sklenjen z izmenjavo not dne 29. 3. 1995 v Ljubljani.
2. člen
Noti se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku ter prevodu glasita:
Verbalna nota
Avstrijsko veleposlaništvo izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje spoštovanje in mu ima čast sporočiti pripravljenost avstrijske strani, da za izvedbo cerkvenih procesij preko državne meje vsako leto ob cerkvenih priprošnjih dnevih v avstrijski župniji Ebriach–Trögern in sosednji slovenski župniji Jezersko na drugo in predzadnjo nedeljo v maju, vsakokrat v času od 9. do 18. ure, omogoči prehod državne meje pri mejnem kamnu XXIII/141.
Prehod meje je dovoljen avstrijskim in slovenskim državljanom ter državljanom tretjih držav, ki niti v Republiki Avstriji niti v Republiki Sloveniji ne potrebujejo vizumov. Avstrijski in slovenski državljani morajo v ta namen imeti veljavno potno listino v skladu s Sporazumom med Avstrijsko zvezno vlado in Vlado Republike Slovenije o ukinitvi vizumov z dne 19. marca 1993 oziroma listino za obmejni promet v skladu s Sporazumom med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o obmejnem prometu, v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992. Državljani tretjih držav potrebujejo za prehod meje veljavni potni list.
Preko meje se na tem mestu lahko prenaša le osebna prtljaga, ki jo mora potnik pri svojem povratku spet prinesti nazaj v izhodiščno državo.
Če se slovenska stran strinja s tem predlogom in bo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v svoji noti – odgovoru izrazilo slovensko pripravljenost omogočiti to prehajanje meje ob istem času in pod istimi pogoji, potem bi ta nota in nota – odgovor tvorili meddržavni dogovor, ki začne veljati na prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta bili izmenjani noti. Ta dogovor se lahko odpove po diplomatski poti z odpovednim rokom šest mesecev s prvim dnem naslednjega meseca.
Avstrijsko veleposlaništvo izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, dne 29. marca 1995
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
Verbalnote
Die Österreichische Botschaft beehrt sich dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien seine Hochactung zu entbieten und ihm die Bereitschaft der österreichischen Seite mitzuteilen, jährlich anläßlich kirchlicher Bittage in der österreichischen Pfarrgemeinde Ebriach–Trögern und ihrer slowenischen Nachbarpfarrgmeinde Jezersko am zweiten und am vorletzten Sonntag im Mai jedes Jahres zur Durchführung grenzüberschreitender kirchlicher Prozessionen jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr den Grenzübertritt beim Grenzstein XXIII/141 zu ermöglichen.
Der Grenzübertritt ist österreichischen und slowenischen Staatsbürgern sowie Staatsangehörigen von Drittstaaten, die weder in der Republik Österreich noch in der Republik Slowenien der Sichtvermerkspflicht unterliegen, gestattet. Österreichische und slowenische Staatsbürger müssen hiefür im Besitz eines gültigen Reisedokuments gemäß dem Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Slowenien über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht vom 19. März 1993 oder eines Ausweises für den Kleinen Grenzverkehr gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über den Kleinen Grenzverkehr in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 sein. Staatsangehörige von Drittstaaten benötigen für den Grenzübertritt einen gültigen Reisepaß.
Über die Grenze darf an dieser Stelle nur persönliches Gepäck verbracht werden, das der Reisende bei seiner Rückkehr wieder in den Ausgangsstaat zurückbringen hat.
Sollte dieser Vorschlag das Einverständnis der slowenischen Seite finden und das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien in seiner Antwortnote die slowenische Bereitschaft, diesen Grenzübertritt zur selben Zeit und unter den selben Bedingungen zu ermöglichen, zum Ausdruck bringen, so würden diese Note und die Antwortnote eine zwischenstaatliche Vereinbarung bilden, die am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft tritt, der auf den Monat folgt, in dem dieser Notenwechsel durchgeführt worden ist. Diese Vereinbarung kann auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum nachfolgenden Monatsersten gekündigt werden.
Die österreichische Botschaft benützt diesen Anlaß, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien erneut ihre ausgezeichnete Hochachtung zu versichern.
Laibach, am 29. März 1995
An das
Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten
der Republik Slowenien
Laibach
Verbalna nota
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje odlično spoštovanje Avstrijskemu veleposlaništvu v Ljubljani ter ima čast potrditi prejem note veleposlaništva št. 49.6.19/4-95 z dne 29. marca 1995, ki se glasi, kot sledi:
“Avstrijsko veleposlaništvo izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje spoštovanje in mu ima čast sporočiti pripravljenost avstrijske strani, da za izvedbo cerkvenih procesij preko državne meje vsako leto ob cerkvenih priprošnjih dnevih v avstrijski župniji Ebriach–Trögern in sosednji slovenski župniji Jezersko na drugo in predzadnjo nedeljo v maju, vsakokrat v času od 9. do 18. ure, omogoči prehod državne meje pri mejnem kamnu XXIII/141.
Prehod meje je dovoljen avstrijskim in slovenskim državljanom ter državljanom tretjih držav, ki niti v Republiki Avstriji niti v Republiki Sloveniji ne potrebujejo vizumov. Avstrijski in slovenski državljani morajo v ta namen imeti veljavno potno listino v skladu s Sporazumom med Avstrijsko zvezno vlado in Vlado Republike Slovenije o ukinitvi vizumov z dne 19. marca 1993 oziroma listino za obmejni promet v skladu s Sporazumom med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o obmejnem prometu, v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992. Državljani tretjih držav potrebujejo za prehod meje veljavni potni list.
Preko meje se na tem mestu lahko prenaša le osebna prtljaga, ki jo mora potnik pri svojem povratku spet prinesti nazaj v izhodiščno državo.
Če se slovenska stran strinja s tem predlogom in bo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v svoji noti – odgovoru izrazilo slovensko pripravljenost omogočiti to prehajanje meje ob istem času in pod istimi pogoji, potem bi ta nota in nota – odgovor tvorili meddržavni dogovor, ki začne veljati na prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta bili izmenjani noti. Ta dogovor se lahko odpove po diplomatski poti z odpovednim rokom šest mesecev s prvim dnem naslednjega meseca.
Avstrijsko veleposlaništvo izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.”
Ministrstvo ima čast sporočiti, da se Vlada Republike Slovenije v celoti strinja z zgoraj navedenim, tako da ta nota skupaj z noto veleposlaništva predstavlja sporazum med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej priložnosti ponovno izraža Avstrijskemu veleposlaništvu v Ljubljani svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, dne 29. marca 1995
Avstrijsko veleposlaništvo
Ljubljana
Verbalnote
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien entbietet der Österreichischen Botschaft in Laibach seine vorzügliche Hochachtung und beehrt sich, den Empfang der Note der Botschaft Zl. 49.6.19/4-95 vom 29. März 1995 zu bestätigen, welche wie folgt lautet:
“Die Österreichische Botschaft beehrt sich dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien seine Hochachtung zu entbieten und ihm die Bereitschaft der österreichischen Seite mitzuteilen, jährlich anläßlich kirchlicher Bittage in der österreichischen Pfarrgemeinde Ebriach–Trögern und ihrer slowenischen Nachbarpfarrgemeinde Jezersko am zweiten und am vorletzten Sonntag im Mai jedes Jahres zur Durchführung grenzüberschreitender kirchlicher Prozessionen jeweils in der Zeit von 9 bis 18.00 Uhr den Grenzübertritt beim Grenzstein XXIII/141 zu ermöglichen.
Der Grenzübertritt ist österreichischen und slowenischen Staatsbürgern sowie Staatsangehörigen von Drittstaaten, die weder in der Republik Österreich noch in der Republik Slowenien der Sichtvermerkspflicht unterliegen, gestattet. Österreichische und slowenische Staatsbürger müssen hiefür im Besitz eines gültigen Reisedokuments gemäß dem Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Slowenien über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht vom 19. März 1993 oder eines Ausweises für den Kleinen Grenzverkehr gemäß dem Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über den Kleinen Grenzverkehr in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 sein. Staatsangehörige von Drittstaaten benötigen für den Grenzübertritt einen gültigen Reisepaß.
Über die Grenze darf an dieser Stelle nur persönliches Gepäck verbracht werden, das der Reisende bei seiner Rückkehr wieder in den Ausgangsstaat zurückzubringen hat.
Sollte dieser Vorschlag das Einverständnis der slowenischen Seite finden und das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien in seiner Antwortnote die slowenische Bereitschaft, diesen Grenzübertritt zu selben Zeit und unter den selben Bedingungen zu ermöglichen, zum Ausdruck bringen, so würden diese Note und die Antwortnote eine zwischenstaatliche Vereinbarung bilden, die am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft tritt, der auf den Monat folgt, in dem dieser Notenwechsel durchgeführt worden ist. Diese Vereinbarung kann auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum nachfolgenden Monatsersten gekündigt werden.
Die österreichische Botschaft benützt diesen Anlaß, dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien erneut ihre ausgezeichnete Hochachtung zu versichern.”
Das Ministerium beehrt sich mitzuteilen, daß die Regierung der Republik Slowenien mit dem oben Angeführten vollkommen einverstanden ist, sodaß diese Note zusammen mit der Note der Botschaft ein Abkommen zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Österreichischen Bundesregierung darstellt.
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Slowenien benützt diese Gelegenheit, um der Österreichischen Botschaft in Laibach erneut seine ausgezeichnete Hochactung zu versichern.
Laibach, am 29. März 1995
Österreichische Botschaft
Laibach
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št.: 900-03/93-1/27-8
Ljubljana, dne 13. aprila 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost