Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2625. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Lajše-Topos II
2626. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Poljane 2 v občini Rečica ob Savinji
2627. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici rojstva Rudolfa Maistra
2628. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2629. Uredba o spremembah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije

MINISTRSTVA

2630. Odredba o spremembi izobraževalnega programa Glasba v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju
2631. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova »FUNDACIJA PREBUJENI EGO«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2632. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika

OBČINE

Ajdovščina

2633. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2023

Celje

2634. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje

Ilirska Bistrica

2635. Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica

Slovenj Gradec

2636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023

Tržič

2637. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Tržič za leto 2023

Zagorje ob Savi

2638. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za umestitev sončne elektrarne na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake

Žirovnica

2639. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti