Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2640. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Sklepi

2641. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki

MINISTRSTVA

2642. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
2643. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala
2644. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi provenienčnih območij
2645. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu
2646. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in obsegu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo
2647. Odločba o soglasju k Aktu o spremembi akta o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA EKSODUS, USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OTROKOM

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2648. Poročilo o gibanju plač za junij 2023

OBČINE

Borovnica

2649. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica

Brežice

2650. Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo in poplav v juliju, avgustu 2023 v Občini Brežice

Medvode

2651. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic

Prebold

2652. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP MA45/1

Trebnje

2653. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje

Tržič

2654. Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Pristava

POPRAVKI

2655. Popravek Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti