Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

Ob-2792/23, Stran 1583
Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11, 1-2/16 in 5/20) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto
direktorja ali direktorice 
Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) gradbene, komunalne, strojne, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
– kratek opis delovnih izkušenj in dokumentacijo, ki dokazuje navedbe o delovnih izkušnjah kandidata,
– življenjepis kandidata,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– program razvoja podjetja.
Rok za prijavo je dvajset dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja«. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo oddana zadnji dan roka priporočeno po pošti.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od poteka roka za vlaganje prijav.
Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Marijana Kunc na tel. 01/750-81-18.
V objavi se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen za ženske in moške.
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti