Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

2632. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika, stran 7425.

  
Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22) ter na podlagi soglasja Agencije za energijo št. 211-8/2023/19 z dne 5. 7. 2023, družba ADRIAPLIN d.o.o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika 
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih za regulativno obdobje, ki traja do 31. decembra 2024, na mesec znašajo:
– za leto 2023:
CDKi
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFP)
[EUR]
Moč 
(CFM)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZ)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVP)
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–2.000
0,87291
1,06495
0,02149
0,02622
CDK2
2.001–5.000
2,41422
2,94535
0,01231
0,01502
CDK3
5.001–15.000
4,34482
5,30068
0,00771
0,00941
CDK4
15.001–25.000
5,44620
6,64436
0,00684
0,00834
CDK5
25.001–50.000
7,23769
8,82998
0,00598
0,00730
CDK6
50.001–100.000
0,00000
0,00000
0,42808
0,52226
0,00598
0,00730
CDK7
100.001–300.000
0,00000
0,00000
0,42808
0,52226
0,00598
0,00730
CDK8
300.001–800.000
0,00000
0,00000
0,42808
0,52226
0,00598
0,00730
CDK9
800.001–1.300.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,05715
0,06972
0,00499
0,00609
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,05162
0,06298
0,00486
0,00593
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,04609
0,05623
0,00392
0,00478
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,02555
0,03117
0,00308
0,00376
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,00925
0,01129
0,00232
0,00283
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,00925
0,01129
0,00232
0,00283
CDK15
nad 150.000.000
0,00925
0,01129
0,00232
0,00283
– za leto 2024:
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec
CDK
Enota
Zakupljena zmogljivost 
[kWh/leto]
Pavšal 
(CFP)
[EUR]
Moč 
(CFM)
[EUR/kW]
Zmogljivost 
(CFZ)
[EUR/(kWh/dan)]
Poraba 
(CVP)
[EUR/kWh]
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
CDK1
0–2.000
0,70553
0,86075
0,01737
0,02119
CDK2
2.001–5.000
1,95129
2,38057
0,00995
0,01214
CDK3
5.001–15.000
3,51170
4,28427
0,00623
0,00760
CDK4
15.001–25.000
4,40188
5,37029
0,00553
0,00675
CDK5
25.001–50.000
5,84985
7,13682
0,00484
0,00590
CDK6
50.001–100.000
0,00000
0,00000
0,34599
0,42211
0,00484
0,00590
CDK7
100.001–300.000
0,00000
0,00000
0,34599
0,42211
0,00484
0,00590
CDK8
300.001–800.000
0,00000
0,00000
0,34599
0,42211
0,00484
0,00590
CDK9
800.001–1.300.000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,04619
0,05635
0,00403
0,00492
CDK10
1.300.001–2.000.000
0,04173
0,05091
0,00393
0,00479
CDK11
2.000.001–6.000.000
0,03726
0,04546
0,00317
0,00387
CDK12
6.000.001–10.000.000
0,02065
0,02519
0,00250
0,00305
CDK13
10.000.001–50.000.000
0,00748
0,00913
0,00187
0,00228
CDK14
50.000.001–150.000.000
0,00478
0,00913
0,00187
0,00228
CDK15
nad 150.000.000
0,00478
0,00913
0,00187
0,00228
3. člen 
Tarifne postavke za meritve na mesec, ki za posamezno leto regulativnega obdobja, ki traja do 31. decembra 2024, na mesec znašajo:
leto
Tarifna postavka za meritve – za mesec
2023
2024
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
VL
0,75000
0,91500
0,75000
0,91500
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,67100
0,81862
0,66220
0,80788
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja
VN
0,30000
0,36600
0,30000
0,36600
4. člen 
Tarifne postavke za preostale storitve, ki za posamezno leto regulativnega obdobja, ki traja do 31. decembra 2024, znašajo:
Vrsta storitev
Leto
2023
2024
Enota mere
Tarifna postavka (brez DDV)
A. PODATKOVNE STORITVE
A.01
Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/račun]
3,81
3,81
A.02
Ponovni izpis računa in položnice
[EUR/izpis]
2,41
2,41
A.03
Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema
[EUR/izpis]
2,87
2,87
A.04
Strošek drugega in naslednjih opominov
[EUR/opomin]
1,47
1,47
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA SISTEMA
B.01
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom na lokaciji odjemnega mesta
[EUR/storitev]
11,48
11,48
B.02
Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev
[EUR/storitev]
B.03
Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo
[EUR/storitev]
B.04
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera)
[EUR/storitev]
14,48
14,48
B.05
Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
22,48
22,48
B.06
Neuspešen poskus odklopa 
[EUR/storitev]
11,48
11,48
B.07
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera)
[EUR/storitev]
14,48
14,48
B.08
Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25)
[EUR/storitev]
22,48
22,48
B.09
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
16,48
16,48
B.10
Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali za večji obseg izvedenih instalacij
[EUR/storitev]
21,48
21,48
B.11
Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa
[EUR]
6,00
6,00
B.12
Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW
[EUR/storitev]
21,48
21,48
B.13
Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW
[EUR/storitev]
31,48
31,48
B.14
Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
27,48
27,48
B.15
Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na odjemno mesto na zahtevo uporabnika
[EUR/storitev]
27,48
27,48
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
C.01
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m 
[EUR/storitev]
43,48
43,48
C.02
Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah
[EUR/h]
28,00
28,00
C.03
Nadzor v varovalnem pasu plinovoda
[EUR/h]
36,00
36,00
D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane naslednje postavke
D.01
Opravila monterja
[EUR/h]
20,00
20,00
D.02
Opravila delavca z visoko izobrazbo
[EUR/h]
36,00
36,00
D.03
Opravila izven delovnega časa (pribitek)
[EUR/h]
6,00
6,00
D.04
Kilometrina osebni avto
[EUR/km]
0,37
0,37
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 202/21).
6. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1337/23
Ljubljana, dne 20. julija 2023
EVA 2023-2570-0066
ADRIAPLIN d.o.o. 
zakoniti zastopnik 
Enzo Gianotto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti