Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

2633. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2023, stran 7428.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od 8. 8. 2023 do 10. 8. 2023 sprejel
O D L O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2023 
1. člen 
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2023.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve v višini 100.000,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za izvajanje intervencijskih ukrepov ob neurjih v letu 2023.
3. člen 
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru poročila o izvrševanju proračuna konec leta v okviru Zaključnega računa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-4/2023-2
Ajdovščina, dne 10. avgusta 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti